Två förskolor läggs ned i Djursholm

De kommunala förskolorna Baduhild och Norra Åsgård i Djursholm kommer att avvecklas till hösten 2019. Beslutet fattades av Kommunstyrelsens produktionsutskott (KSPU) vid ett extrainsatt möte i tisdags.

Det finns ett stort överskott av förskoleplatser i Djursholm – det finns helt enkelt fler platser än det finns barn. Det innebär att hyreskostnaden per barn blir hög och att det är svårt att få ihop logistiken så att förskolorna kan hålla öppet hela dagarna när det är så få i personalen.

- Det har varit väldigt tydligt för oss alla som arbetar inom förskolan att det är svårt att fokusera på verksamhetens kvalitet när mycket tid går åt till att försöka fylla antalet tomma platser, säger Lena Wallin, tillförordnad verksamhetschef för de kommunala förskolorna i Danderyd.

Altorp och Hildingavägen har plats

Det finns fortfarande två kommunala förskolor kvar i Djursholm, Altorps samt Hildingavägens förskola. Dessa kommer att kunna ta emot de barn som på grund av nedläggningen behöver byta förskola till hösten.

- De vårdnadshavare som berörs av nedläggningen har informerats och fått erbjudande om plats på Altorp samt Hildingavägen för sina barn. Delar av personalen kommer också att kunna flytta med barnen dit, säger Lena Wallin.

Förtur i kön till hösten

De berörda familjerna har förtur i kön till övriga förskolor i kommunen, efter det att avvecklingen trätt i kraft den 31 juli 2019.

Att det är just Baduhild och Norra Åsgårds förskolor som ska avvecklas beror i huvudsak på att de under flera år haft ett vikande barnunderlag och har få barn i kö till hösten. Dessutom har de två andra kommunala förskolorna i Djursholm nyligen renoverats.

Alla medarbetare med fasta anställning på Baduhild och Norra Åsgård kommer erbjudas fortsatt anställning i kommunen.