Byggnadsnämnden får rätt i att neka lov för mast vid Danderydsvallen

Telia har tidigare ansökt om bygglov för uppförande av en mobilmast vid Danderydsvallen. Byggnadsnämnden har avslagit ansökan om bygglov vid två tillfällen. Telia valde då att överklaga avslaget till länsstyrelsen. Nu har länsstyrelsen beslutat att avslå överklagandet.

- Det är bra att vi nu fått ett slutligt beslut i frågan om mobilmasten vid Danderydsvallen. Vi anser inte att det är en lämplig plats för en mobilmast eftersom den nuvarande markanvändningen är avsedd för idrottsändamål.  Byggnadsnämnden är mycket restriktiv gällande lokalisering av telemaster i kommunen, säger Claes Breitholtz, byggnadsnämndens ordförande.