Danderyds nya översiktsplan har antagits

Den 11 maj beslutade kommunfullmäktige att anta Danderyds nya översiktsplan. Översiktsplanen visar en övergripande inriktning för kommunens mark- och vattenanvändning på lång sikt.

Drönarbilder - Danderyds kommun

Framtagandet av planen har tagit tre år och under processen har det funnits möjlighet för invånare och myndigheter att lämna synpunkter vid tre tillfällen. Totalt har över 1 500 svar inkommit från privatpersoner och drygt 40 svar från myndigheter och organisationer.

- Jag vill särskilt tacka våra invånare för det stora engagemanget om hur kommunen ska utvecklas i framtiden. Era synpunkter har varit värdefulla i arbetet med översiktsplanen. Danderyds unika karaktär med närheten till både grönområden och vatten är något vi vill bevara, samtidigt behöver kommunen utvecklas varsamt så att människor både kan bo kvar och fler flytta hit, säger Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande.

Du kan du ta del av översiktsplanen på

danderyd.se/oversiktsplan