Digitalt öppet hus om översiktsplanen

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya restriktioner kommer de planerade öppna hus-mötena att genomföras digitalt för att minska risken för smittspridning.

För närvarande pågår den så kallade granskningsperioden för förslaget till ny översiktsplan för Danderyd. Det innebär sista möjligheten att tycka till om kommunens framtida mark- och vattenanvändning innan planen beslutas av kommunfullmäktige.

Sedan tidigare planerades för fysiska möten på biblioteken i januari, men dessa ersätts nu av digitala möten. De digitala mötena kommer att genomföras via verktyget Teams på följande tider:

  • 1 februari, kl 17-19
  • 3 februari kl 13-15

Båda mötestillfällena kommer att ha samma upplägg. Det kommer att inledas med en kort presentation om processen och förslaget till översiktsplan, därefter är det möjligt att ställa frågor.

För att medverka på någon av de digitala mötena anmäler du dig via formuläret. Du kommer att få en länk till mötet till din mejladress innan mötet startar.

Formulär - anmälan till digitalt öppet hus

Inställda möten

Följande planerade möten ställs in.

Inställda fysiska möten

  • 11 januari 17-19 – Enebyberg bibliotek/församlingssal
  • 13 januari 17-19 – Djursholms bibliotek
  • 18 januari 17-19 – Stocksunds bibliotek
  • 20 januari 17-19 – Kontaktcenter, Mörby centrum

Inställt digitalt möte

Även det planerade digitala mötet den 25 januari kl 17-19 ställs in.

Kontakt

Vill du hellre ställa frågor via telefon kontaktar du översiktsplanerare Staffan Lind, på telefon 08-568 916 70 eller via mejl staffan.lind@danderyd.se.

Lämna synpunkter senast 13 februari

Synpunkter lämnas skriftligen till plan@danderyd.se senast den 13 februari.

Ta del av förslaget

På projektsidan kan du ta del av förslaget.

översiktsplan