Fortsatt uppåt för företagsklimatet i Danderyd

Svenskt Näringsliv har publicerat sin årliga undersökning om det lokala företagsklimatet. Totalt har 141 företag medverkat med sina synpunkter och i det sammanfattande omdömet visar enkäten på fortsatt positiv utveckling från 3,85 till 3,9. Det placerar Danderyd i topp bland regionens kommuner.

Svenskt näringslivs årliga enkät är ett mått på hur företagare upplever kommunernas service mot företagare i landet. Frågorna täcker en rad olika områden som exempelvis kommunala tjänstemäns och politikers attityder till företagare och kommunens nivå på service och bemötande i handläggningen av företagsärenden. I det sammanfattande omdömet går Danderyd uppåt från 3,85 till 3,9 på en sexgradig skala. Regionens högsta sammanlagda betyg får Solna med 4,15 och bäst i Sverige är Vårgårda med 4,8.

- Det är ett glädjande besked. Danderyd går från klarhet till klarhet när det kommer till att vara en kommun som värnar och uppmuntrar företagande och entreprenörskap säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Verksamheter i samarbete med näringslivet

- Bland de största förändringarna från förra året är det särskilt glädjande att se ett höjt betyg då det gäller upphandling och skolans koppling till näringslivet då det är områden vi fokuserat på särskilt under året säger Lina Pennlert, näringslivsstrateg.

- Resultaten visar också att frågan om brott och otrygghet har blivit allt viktigare för företagen runt om i hela landet och även i Danderyd, vi kommer ha ett ökat fokus på dessa frågor under hösten med ökad dialog och information för mer trygga och säkra företag i Danderyd fortsätter Lina Pennlert.

Om Svenskt Näringslivs rankning

Enkätresultatet ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen presenteras den 22 september. 

foretagsklimat.se