Från kaos i Kabul till Danderyd

Just nu anländer till Danderyds kommun med kort varsel 14 afghanska kvotflyktingar som arbetat för Sverige i Afghanistan och som flugits ut från kaoset i huvudstaden Kabul.

– Jag är glad och stolt över att vi som kommun är med och bidrar för att hjälpa människor som Sverige har ett särskilt ansvar för. Tack vare socialkontorets organisation och flexibilitet har vi haft förmåga att agera snabbt i en akut situation, säger Carina Erlandsson, ordförande i socialnämnden.

    Säkerhetssituationen i Afghanistan har på kort tid förändrats efter att talibanrörelsen tagit kontroll över landet. Sedan helgen har ett stort antal lokalanställda på ambassaden och deras familjer flugits till Sverige. Migrationsverket har evakuerat de som ska överföras som kvotflyktingar, däribland de lokalanställda med familjer.

Efter förfrågan från Migrationsverket kan Danderyds kommun ta emot 14 nyanlända, personer som har arbetat för den svenska ambassaden i Kabul och deras familjer.

– Vi har haft en god beredskap i kommunen och det finns bostäder tillgängliga för de här personerna och deras familjer. Det har gjort att vi snabbt har kunnat svara på förfrågan från Migrationsverket, säger Britt-Marie Ekström, socialdirektör vid Danderyds kommun.

Sedan tidigare har Danderyd ett kommuntal att ta emot 76 nyanlända flyktingar under året. Men då Migrationsverket har anvisat ett mindre antal nyanlända inom ramen för mottagandetalet finns idag ett 40-tal lediga platser. De afghanska familjer som nu anländer med sina familjer till Danderyd kommer att räknas av mot det antalet.

– Det har gått väldigt snabbt vilket har ställt stora krav på organisationen. Jag är imponerad över hur våra medarbetare löst en akut situation på ett professionellt och effektivt sätt, säger Britt-Marie Ekström.