Glädjande nyheter avseende trygghet och brott och förebyggande arbete under sommaren

De kommunala fältassistenterna och väktarna samt polis och brandförsvar rapporterar samstämmigt om en förhållandevis lugn vår och försommar i Danderyd.

Färre rån och inbrott

Hittills under 2020 har antalet rån minskat med hälften jämfört med 2019 och bostadsinbrott och försök till inbrott har minskat med mer än hälften under två år (2017 jämfört med 2019).

För en tryggare sommar 2020

Den pågående covid-19-pandemin påverkar många. Det kan bli så att fler stannar hemma - i Stockholms län och i Danderyd. Det skulle kunna påverka säkerheten och tryggheten i kommunen. Exempelvis skulle ordningsstörningar, våld inomhus och utomhus, trafikskador, stora folksamlingar och nedskräpning kunna öka medan inbrott skulle kunna minska.

Under våren och försommaren har det noterats att fler barn vistas ute både i Danderyds kommun och i närliggande kommuner. Det är trevligt och positivt i de allra flesta fall. Vissa incidenter har dock förekommit. Bland annat har det uppstått spontana fotbollsmatcher i andra kommuner som medfört ordningsstörningar, främst berusning och skadegörelse.

Om fler unga stannar hemma i Danderyd finns en farhåga att förekomsten av otrygga hemmafester med berusning och droganvändning kommer att öka. Det här är problem i kommunen som hela samhället, inte minst föräldrar, måste hjälpas åt för att motverka. Ett exempel på det är alla unga och vuxna i olika kulturella och idrottsliga föreningar som gör ett fantastiskt arbete och skapar en meningsfull fritid för många unga. Ett annat exempel är föräldraföreningarnas arbete med information, erfarenhetsutbyte och nattvandringar.

Förebyggande arbete

Genom att arbete med trygghetsinsatser har fått ökade resurser har en stor satsning på förebyggande arbete under sommaren varit möjlig. Det handlar både om att främja en god fritid och sysselsättning, men också om att få fler vuxna att vistas i de ungas närhet, relationsskapande arbete i samverkan med föräldrar samt utökad väktarrondering.

Fler väktarbilar under sommaren 

De kommunalt anlitade väktarbilar som bevakar fastigheter och särskilda platser har utökats med ytterligare väktarbilar som kommer rulla under dag, kväll och natt under juni och augusti. Väktarnas uppdrag kan kort sägas vara att förebygga våld, ordningsstörningar, skadegörelse, bostadsinbrott och andra tillgrepp, bidra till en trygg och städad miljö och kartlägga tecken på uppkommande problem.

Insatser för trygghet, säkerhet och välmående

Ett hundratal sommarjobb för unga har skapats. Inom ramen för de extra sommarjobben arbetar nu några ungdomar (34 totalt under sommaren) med att skapa event för andra unga. Eventen har planerats efter vad de unga själva önskar. Delaktighet är ledord.
Fler av Danderyds ungdomar får feriejobb i sommar

Danderyds kommun har deltagit i Coronahjälpen
Ungt fokus och Danderyds ungdomar sänder live: Coronahjälpen till förmån för BRIS

Trygghetsvandringar har startats vilket innebär att föreningar och klasser kan söka pengar för att genom sin närvaro och möjlighet till samtal ge en tryggare miljö.
Föreningar kan trygghetsvandra i sommar

Utökade möjligheter till telefonstöd för barn och familjer samt seniorer:
Stöd och hjälp till familjer
Seniordirekt utökar sina telefontider

Några heta sommartips:

  • Prata med unga och andra föräldrar om hur man skapar trygga fester och trygg trafik.
  • Se över om det finns möjlighet att ta emot ungdomar som önskar sommarjobba vid ditt företag eller på din arbetsplats.
  • Starta grannsamverkan med dina grannar.
  • Lås och förvara din cykel och bil säkert då det i perioder sker många stölder från tomter.

Läs mer om trygghet och hur du kan bidra:

Brottsförebyggande arbete och trygghetsarbete

Ungt fokus - för att unga i Danderyd ska må bra