Grundsärskolan åk 1-6 föreslås samlas på Kevingeskolan till hösten

Utbildningsnämnden väntas på onsdag fatta beslut om att låta grundsärskolan i Danderyds kommun samlas på två enheter istället för tre – Kevingeskolan åk 1-6 och Mörbyskolan åk 7-9. Detta skulle innebära att grundsärskolan på Vasaskolan flyttas från och med hösten 2021.

I november 2020 uppgick antalet elever som går på Danderyd kommunala grundsärskolor till 15 elever. Av dessa är 11 elever folkbokförda i Danderyd.

Bakgrunden till att grundsärskolan vid Vasaskolan förväntas flyttas är bland annat en önskan om att samla kompetensen inom grundsärskolan på färre enheter. Alla elever i grundsärskolan på Vasaskolan kommer i så fall erbjudas plats på grundsärskolan på Kevingeskolan inför läsåret 2021/2022. Barn som då får en längre väg till skolan kan ansöka om skolskjuts via en e-tjänst på danderyd.se.

- Den här förändringen skulle göra att vi får en större dynamik i verksamheten och att den blir mindre sårbar vid eventuell sjukfrånvaro bland personalen. Vi ser det som en nystart för grundsärskolan i Danderyd, säger Maria Weståker, verksamhetschef för Danderyds kommunala skolor.

På Kevingeskolan finns även en grundsärskola med inriktning träningsskola för åk 1-9 – Atlanten.

- Jag skulle vilja se att fler elever får möjlighet att ta del av Atlantens jättefina och väl fungerande lokaler. Kevingeskolan ligger dessutom centralt och nära Mörbyskolan, där grundsärskolan för årkurs 7-9 finns, vilket kan vara nästa steg för dem som gått ut årkurs 6 på Kevingeskolan, säger Maria Weståker.

Förslaget om att minska antalet enheter för grundsärskolan i Danderyd har föregåtts av tre utredningar och en enkätundersökning bland vårdnadshavare med barn i grundsärskolan i Danderyd som har genomförts under året.

Berörda vårdnadshavare har kontaktats och blivit informerade om bildningsförvaltningens förslag via telefon.

Uppdatering 2020-12-10

Utbildningsnämndens sammanträde den 9 december har senarelagts och kommer nu att hållas den 16 december kl 18.30.

Läs mer

Bildningsförvaltningen förslag rörande grundsärskolan i Danderyds kommun