Socialnämndens kvalitetspris 2019 går till Idala seniorträff

Den 25 oktober på Djursholms slott delades 1:a pris, bestående av konstverket Omsorg av Heikki Haapanen samt 60 000 kr ut till Idala seniorträff, och 2:a pris om 40 000 kr ut till Tallgårdens vård- och omsorgsboende.

Carina Erlandsson (M) ordförande i juryn kvalitetspriset och socialnämnden tillsammans med 1:a pristagarna Alexander Stalin och Ingegerd Korning från Idala seniorträff

Motivering 1:a pris, Idala seniorträff har utvecklat en innovativ samverkan med föreningar, studieförbund och bibliotek vilket ger ett mycket varierat program som gör träffen attraktiv. Personalen arbetar kreativt med delaktighet genom att ”Ta in och ta med” besökarnas olika kompetenser.

Juryn bestod av Gull Axén, SPF Seniorerna Idun, Marianne Ramström, PRO, Catherine Emödi Berglund och Maria Alm, socialkontoret, Eva Borelius Zätterström och Carina Erlandsson, socialnämnden.

Pristagare i kvalitetspriset.

Motivering 2:a pris, Tallgårdens vård- och omsorgsboende är präglat av ett starkt ledarskap och en stabil personalgrupp som tillsammans utvecklar ett boende i framkant. Priset delas ut för deras framgångsrika arbete med BPSD registret - Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens.

Med på bild från vänster: Monica Hessle,Christel Haglund och Ann-Sofie Edin