Konstaterats inte vara någon effektiv åtgärd att låta friska skolbarn vara hemma

Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd. Folkhälsomyndigheten uppger vidare att det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. I

Inget av de utbrott som vi hittills sett av coronavirus har koppling till skolor eller barn. Det finns heller inte säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället även om skolbarn var smittade.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Avstängning av friska skolbarn ingen effektiv åtgärd