Besöksförbud hävs 1 oktober

Regeringen har meddelat att det tillfälliga nationella besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden/särskilda boenden hävs från 1 oktober. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ska ta fram föreskrifter och rekommendationer för säkra besök i särskilda boendeformer för äldre. Vi kommer att publicera mer information på hemsidan kring hur säkra besök ska fungera på boendena i Danderyd.