Fler smittskyddsåtgärder införs för serveringsställen 23 december

För att minska risken för smittspridning har nya föreskrifter utfärdats av Folkhälsomyndigheten.

De innebär att:

  • Endast servering till sittande gäster är tillåten. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår. Vid konserter, idrottsevenemang och liknande ska besökarna sitta ned.
  • Den som driver ett serveringsställe ska se till att sällskap kan hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Dessutom ska den som driver ett serveringsställe informera besökarna om hur smittspridningen kan undvikas och det ska finnas möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller handsprit.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens nya åtgärder från den 23 december

Folkhälsomyndighetens webbplats

Sedan den 8 december gäller även allmänna råd för serveringsställen:

Allmänna råd för serveringsställen