Information angående elever och personal i Danderyds förskolor och skolor

Våra kommunala förskolor och skolor håller öppet som vanligt. Enligt Folkhälsomyndigheten finns det ur ett smittskyddsperspektiv i dagsläget inte någon anledning för barn, elever eller personal som återkommit från en resa och som känner sig friska, att stanna hemma. Detta gäller oavsett i vilka områden personen har rest.

Barn, elever och personal som har rest i områden där smittspridning förekommer bör däremot vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska personen stanna hemma och kontakta 1177 Vårdguiden via telefon.

I Danderyds kommun gäller i dagsläget att vårdnadshavare till elever som har rest i ett område där coronaviruset sprids men som inte uppvisar några av ovanstående symptom, kan låta sitt barn stanna hemma utan att skolan kommer att registrera någon olovlig frånvaro. Vårdnadshavaren har dock ansvar för att skolans rektor kontaktas snarast.

Barn, elever och personal med sjukdomssymptom stannar självfallet hemma precis som vanligt.

Allmänna råd

  • Du kan själv för att minska risken att bli smittad/smitta andra genom att var noga med handhygienen (använd tvål) och stanna hemma om du är sjuk. https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/sunda-vanor/sa-har-tvattar-du-handerna/
  • Ring nationella informationsnumret 11313 för allmänna frågor om coronaviruset covid19.

  • De som har anledning att misstänka att de drabbats av coronaviruset ska ringa 1177 Vårdguiden (eller för andra vårdrelaterade frågor). Där ges råd och stöd av erfarna sjuksköterskor. Viktigt att inte åka direkt till en mottagning om du har symptom utan att först tala med Vårdguiden för vägledning. Vid allvarligt tillstånd ring 112.

  • Om du har rest i områden där viruset sprids och får feber och hosta ska du stanna hemma och kontakta 1177. Gäller även de som inte varit utomlands men misstänker sig ha blivit smittad.

  • Äldre och redan försvagade människor har visat sig extra sårbara för detta virus. Av omtanke om våra vård- och omsorgstagare uppmanar vi de som vill besöka anhöriga och vänner på våra vård- och omsorgsboenden att visa försiktighet.

  • Om du är frisk finns det ingen anledning att stanna hemma.