Stark avrådan från besök vid vård- och omsorgsboenden samt stängning av verksamheter

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Stockholm har Socialnämndens ordförande den 29 oktober fattat beslut om en stark avrådan från besök på vård-och omsorgsboenden för äldre, samt en stängning av ett antal av verksamheter: seniorträffar, välkomstcenter, träfflokal för personer med psykisk funktionsnedsättning, dagverksamheter samt evenemang.

Om avrådan från besök till vård- och omsorgboenden för äldre

Det statliga besöksstoppet hävdes från 1 oktober. Under hela sommaren har förbokade besök ändå kunnat genomföras utomhus vid alla verksamheter. Efter besöksstoppet har hävts har besök på verksamheterna varit möjliga enligt särskilda lokala rutiner som beslutats av Socialnämnden bland annat med begränsning av antalet besökare och att besöken skulle ske i den enskildes lägenhet. Det nya beslutet gäller en kraftig avrådan till besök med anledning av det nya smittläget och Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd som nu gäller de kommande tre veckorna, till och med 19 november.

Om stängning av verksamheter

Verksamheter som seniorträffar, välkomstcenter för nyanlända, träfflokal för personer med psykisk funktionsnedsättning och dagverksamheten för personer med demens kommer att hållas stängda tills vidare. Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller i första hand till och med 19 november. Ändras Folkhälsomyndighetens allmänna råd/restriktioner kommer socialnämnden att se över hur nämnden bör ändra de beslut som nu fattats.

Delegationsbeslut tagna av Socialnämndens ordförande Carina Erlandsson 29 oktober 2020:

SN 20201029 Stark avrådan från besök på särskilda boenden för service och omvårdnad för äldre.pdf

SN 20201029 Stängning av all öppen verksamhet inom socialnämndens ansvarsområde.pdf