Vad innebär Folkhälsomyndighetens nya åtgärder för Danderyds kommun?

Regeringen och Folkhälsomyndigheten höll under tisdagen en pressträff där flera nya åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19 presenterades. Här sammanfattar Danderyds kommun vad som gäller och hur det påverkar kommunens planerade arrangemang samt kultur och fritidsverksamhet från och med torsdag 23 december.

De nya smittskyddsåtgärderna syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas.

Danderyds kommun – vad gäller nu?

Danderyds kommun fortsätter att följa rådande bestämmelser och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär följande:

Öppna hus, träffar, utställningar och andra aktiviteter begränsas i omfattning

Planerade arrangemang som öppna hus, träffar, utställningar och aktiviteter i kommunens lokaler kommer att begränsas för att kunna genomföras på ett smittsäkert sätt. Kommunen kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller avstånd och antalet deltagare, till exempel att endast tillåta sittande deltagare om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis. Kommunen planerar även för att erbjuda digitala alternativ där så är möjligt.

Begränsat antal besökare i kommunala kultur- och fritidsverksamheter som sker inomhus

En ny åtgärd är att kravet på att varje besökare ska ha ett utrymme på minst 10 kvadratmeter i kultur- och fritidsverksamheter som sker inomhus. Kommunen har därför beslutat att begränsa antalet besökare under allmänhetens åkning till 100 personer. Liknande begränsningar när det gäller antalet besökare kommer att införas för bibliotek och simhallar.

Danderyds kommun fortsätter med krav på vaccinationsbevis för vuxna besökare i kultur- och fritidsarrangemang där kommunen är arrangör och antalet deltagare överstiger 100 personer. Vid arrangemang på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Vi vet att du vet men en liten påminnelse skadar inte. Tänk på att hålla avstånd och undvik större samlingar inomhus.

Samtliga beslut kan komma att omprövas löpande utifrån förändrade omvärldshändelser.