Välkommen till ett öppet möte 24/10 för att informera om kommunens trygghetsinsatser

Vad upplevs som tryggt och otryggt i kommunen? Vad säger brottsstatistiken? Vilka insatser görs? Lyssna på företrädare för trygghet och säkerhet i kommunen och i organisationer som kommunen samverkar med.

Under mötet kommer en lägesbild avseende våldsbrott, inbrott och bränder presenteras. Därefter ger representanterna för de olika organisationerna en bild av de samlade insatser som görs för att öka tryggheten i kommunen samt hur ansvarsfördelningen ser ut mellan de samverkande organisationerna och myndigheterna.

Var med och bidra med dina synpunkter för ett tryggt och säkert Danderyd!

Tid och plats

Torsdag 24 oktober kl.19.00-20.30, Djursholms slott, Banérvägen 6

Medverkande

Kommunstyrelsens ordförande, ordförande Trygg i Danderyd, Polismyndigheten, Storstockholms brandförsvar, kommunens brottsförebyggare och säkerhetschef.

Välkomna,

Hanna Bocander
Kommunstyrelsens ordförande (M)