Planeringen av nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende i Djursholm

Detaljplaneförslaget för nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende i Djursholm (Ginnungagap) kommer att ställas ut för granskning från och med den 26 juni.

Det blir det sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den kan antas. Senaste dag att lämna synpunkter är 30 augusti.

- Det är bra att vi nu har kommit ett steg längre i processen. Vi är verkligen i behov av de här platserna i kommunen. Idag får vi köpa platser i andra kommuner och många invånare vill ha möjlighet att bo kvar här även när de blir äldre och får andra behov, säger Hanna Bocander, (M), kommunstyrelsens ordförande.

Byggnadsnämnden fattade beslut om granskning den 12 juni. Detaljplanen ställs ut 26 juni - 30 augusti. Med hänsyn till att granskningsperioden sammanfaller med semesterperioden har tiden förlängts från de lagstadgade två veckorna till nio veckor.

Granskningshandlingarna kommer att publiceras den 26 juni. Du kan läsa mer om projektet på:

Projektsidan Ginnungagap