Danderyd tar en historisk andraplats i Svenskt Näringslivs rankning

Danderyd får bästa placering någonsin i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Lina Pennlert, näringslivsstrateg i Danderyds kommun.

Danderyd går framåt på samtliga enkätfrågor i jämförelse med 2019. Ett exempel är mycket högt betyg i god service och ett gott bemötande i kontakten med företagen.

– Det här är jätteroliga nyheter! Och för oss samtidigt ett kvitto på att kommunen ger god service och har ett gott bemötande, det också är märkbart att finns en ökad förståelse för näringslivsfrågor i organisationen säger Johan Lindberg, kommundirektör.

– Danderyd går framåt på samtliga enkätfrågor i jämförelse med 2019. Glädjande att se är att politikernas och tjänstemännens attityder förbättrats med 28 respektive 24 placeringar. Vi har under det senaste året lagt mycket fokus på intern samverkan över förvaltningsgränserna och dialog, framförallt med de små och medelstora företagen. Företagen har bland annat medverkat i arbetet med kommunens nya Näringslivspolicy säger Lina Pennlert, näringslivsstrateg Danderyd kommun.

– Mycket glädjande att den strategiska satsning med att förbättra företagsklimatet i kommunen givit detta fina resultat i Svenskt Näringslivs ranking och inte minst att företagarna uppskattning av kommunens service och bemötande har stärkts säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kort om undersökningen

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2020 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 897 företagare om företagsklimatet i den kommun där företaget har sin huvudsakliga verksamhet.

Kontakt för mer information

Lina Pennlert, näringslivsstrateg Danderyds kommun, lina.pennlert@danderyd.se, telefon 08-568 914 29

Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande, (M) hanna.bocander@danderyd.se, telefon 08-568 910 10

Johan Lindberg, kommundrektör Danderyds kommun,
johan.lindberg@danderyd.se, telfon 08-568 910 04 

foretagsklimat.se

Ladda ner pressmeddelande 2020-09-23

Danderyd tar en historisk andraplats i Svenskt Näringslivs rankning