Region och kommun driver ungdomsmottagningen tillsammans

Sedan årsskiftet delar Danderyds kommun och Region Stockholm på driften av ungdomsmottagningen i Mörby. Det betyder att expertis från båda verksamheterna nu tas till vara. För ungdomarna innebär förändringen ökad tillgänglighet när barnmorskorna på ungdomsmottagningen även börjar erbjuda videomöte och chatt.

Sedan årsskiftet delar Stockholms läns sjukvårdsområde inom Region Stockholm driften av ungdomsmottagningar med kommunerna Lidingö, Sigtuna, Danderyd, Sollentuna och Upplands Väsby.

Kommunerna fortsätter att ansvara för kuratorinsatser medan Stockholms läns sjukvårdsområde tar över ansvaret för barnmorske- och läkarinsatser.

Att kommun och region delar på driften innebär att expertis och viktiga kontaktytor från båda verksamheterna tas tillvara. Inom kommunerna finns ett nära samarbete med skolor, socialtjänst och andra kommunala verksamheter, medan regionen har ett etablerat samarbete med andra vårdgivare inom hälso- och sjukvården.

Ökad tillgänglighet med digitala kontaktvägar

För ungdomarna kommer tillgängligheten att förbättras ytterligare. Barnmorskorna på ungdomsmottagningarna kommer börja erbjuda chatt och videomöte via appen Alltid öppet, såsom övriga ungdomsmottagningar inom Stockholms läns sjukvårdsområde gör.

Ett brett uppdrag

Ungdomsmottagningar riktar sig till ungdomar i åldern 12-22 år. Uppdraget är att främja en god och säker sexuell hälsa, stärka identitets- och personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem. Uppdraget omfattar även att bedriva ett utåtriktat hälsofrämjande arbete.

Mörby ungdomsmottagning

Mörby ungdomsmottagning