Satsning på mer friluftsliv kring Ösbysjön

Området kring Ösbysjön kommer att få ett lyft för att återigen bli en plats för friluftsliv och bad – året runt. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat avsätta totalt 250 000 kronor till projektet.

Det gröna huset vid Ösbysjön som tidigare fungerat som badstuga, för att därefter under en tid vara ett konstgalleri har nyligen genomgått en utvändig renovering. Men nu kommer även insidan att rustas upp och den bastu som tidigare fanns i huset kommer att renoveras för att åter kunna tas i bruk.

Fin plats med många möjligheter

- Vi har massor av idéer kring vad vi kan göra för att främja folkhälsan bland Danderyds invånare, och en upprustning av Ösbystugan och området där omkring känns som en jättebra del i detta, säger Håkan Arfwedson, kultur- och fritidschef.

- Det är en fantastiskt vacker plats där det finns många möjligheter. Bland de planer som vi nu har antagit finns förutom en upprustning av bastun med tillhörande omklädningsrum, även en beachvolleybollplan och en flytflotte som ska ligga ute i Ösbysjön, säger Robert Nibelius, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kafé och bokningsbar bastu

Tanken är att området ska vara attraktivt året om med till exempel bad och kafé under sommaren och vinterbad och skridskoåkning under vintern. Upprustningen av stugan börjar under februari nästa år, för att vara klar lagom till sommaren. När bastun är färdig kommer den att kunna bokas via kommunens fritidssamordnare.

- Till sommaren har vi förhoppningar om att vi ska ha en upphandlad entreprenör på plats som vill driva kaféverksamhet i det gröna huset, säger Robert Nibelius.