Större nöjdhet med service och tillgänglighet i Danderyd

I årets SKL-undersökning av service och tillgänglighet i kommuner hoppar Danderyd från plats 86 (2017) till plats 35 av cirka 150 kommuner när det gäller helhetsintrycket. Undersökningen är en del av SKL:s mätningar Kommunens kvalitet i korthet.

Tillgänglighet per telefon

Områden som har förbättrats väsentligt är upplevelsen av tillgänglighet i telefon samt upplevelsen av ”svar på frågan”.

  • 80% upplever att de har fått svar på sin fråga. Här ligger Danderyd betydligt högre än andra kommuner.
  • 91% upplever att de har fått tydlig och relevant information i sin kontakt med kommunen.
  • 98% upplever att personalen har visat intresse och engagemang i kontakten och att de har fått ett gott bemötande i sin kontakt med kommunen.

Sammanfattningsvis visar undersökningen att Danderyd är bra på att leverera svar på frågan och att svaret håller hög kvalitet.

Tillgänglighet via e-post

När det gäller att besvara e-post visar undersökningen också goda resultat. Medelsvarstiden är 3 timmar. I dag kommer de flesta e-postärenden in till kommunen via två e-tjänster på Danderyds webbplats: ”Kontakta kommunen” och ”Felanmälan”. Dessa ärenden går till kontaktcenter som besvarar dem direkt eller skickar vidare till rätt handläggare för snabb åtgärd.

Danderyds kommun får högre betyg än genomsnittet när det gäller att lämna svar med extra tydlig information och hänvisningar. Alla svar innehåller hänvisningar till webbplatsen Danderyd.se där invånaren kan få mer information.

Danderyds resultat i mätningarna Kommunens kvalitet i korthet

Om Kommunens kvalitet i korthet på SKL:s webbplats