Till Valborg börjar föräldravandringarna

Inte heller i år blir det något traditionellt Valborgsfirande i Danderyd. Pandemiläget i regionen och myndigheternas rekommendationer gör att festligheterna måste ställas in. Men föräldravandringarna drar igång som vanligt, för att möta de ungdomar som är ute.

Det är när våren kommer och det blir lite behagligare klimat som ungdomar börjar röra sig utomhus, runt om i kommunen. För att kunna ge dem ett stöd på plats arrangerar kommunen föräldravandringar.

Föräldravandringarna hålls på fredags- och lördagskvällar under vår och höst, från Valborg och fram till skolavslutningen och sedan från skolstarten och fram till höstlovet. Ibland hålls vandringar även på vardagar, det beror på hur läget ser ut i kommunen. Ungdomskoordinatorerna har nära kontakt med ungdomarna och brukar veta var det kan behövas en extra vuxennärvaro. Ungdomskoordinatorer rör sig också där ungdomar brukar samlas på helgerna, för att skapa trygghet och bygga relationer.

Vill du föräldravandra?

Föräldravandringarna arrangeras i samarbete med föräldraföreningarna på Fribergaskolan, Mörbyskolan och Viktor Rydbergs samskola. Du som är intresserad av att vara med kontaktar föräldraföreningen på din skola.

Även du som inte är med på de arrangerade föräldravandringarna är viktig. Är du förälder och har en ledig kväll, ta gärna en promenad i området. Det är alltid en trygghet för ungdomarna med vuxennärvaro och du som förälder är viktig för din tonåring!

Läs mer om föräldravandringarna