Release på Danderyd.se

2018-05-23 09:57

Onsdagen den 23 maj, kl: 10.00 - 12.00 släpper vi ny funktionalitet på Danderyd.se. Vi ber om ursäkt för eventuella driftstörningar under denna period. Hälsningar webbredaktionen

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Produktionsstyrelsen (till och med 31 dec 2015)

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

<p><a title="Kommunstyrelsens produktionsutskott" href="~/link/c9d328a2bf3047d3aa229713be82a558.aspx">Kommunstyrelsens produktionsutskott</a> tog över produktionsstyrelsens ansvarsområden från och med 2016. Nedan finner du handlingar och protokoll från produktionsstyrelsens sammanträden. Alla dokument är granskade enligt personuppgiftslagen, PUL. Ibland har vissa uppgifter strukits. Det kan också hända att en handling inte läggs ut alls.</p> <p><a title="Sök möteshandlingar och protokoll" href="~/link/2508e495f9044f0c9b29da2fef44bbef.aspx">Sök handlingar och protokoll från nämndens sammanträden</a></p> <p><span>Kontakta förvaltningens registrator om du är intresserad av handlingar utöver de publicerade:</span></p> <p><a title="Produktionsstyrelsen" href="mailto:">Förvaltningens registrator</a></p>