Terminsdata & garanterad undervisning

Undervisningen följer i stort grundskolans undervisningsdagar. Dvs Kulturskolan har ingen undervisning under skollov eller allmänna helgdagar.

Notera dock att Kulturskolans undervisning är normalt är igång när skolorna har studiedagar. Dag före röd dag (Skärtorsdagen, Valborg, Kristi himmelsfärd mfl) slutar undervisningen kl 16 om inte din lärare har meddelat något annat.

Höstterminen 2018

Höstterminens första undervisningsdag är den 27 augusti, du ser exakt startdatum för just din kurs på målsmanskontot och i din bokningsbekräftelse.
Sista undervisningsdag är 20 december, dock medverkar många elever vid olika konserter och föreställningar vilket gör att sista dag för höstterminen kan avvika.

Garanterad undervisning

För kurs som sträcker sig över en hel termin är du garanterad minst 13 erbjudna tillfällen som avser en lektion, framträdande, repetitioner etc. Vid dessa tillfällen  finns  en lärare på en anvisad tid och plats.

Inställd undervisning/lektion

När så är möjligt sätter vi in vikarie om ordinarie lärare är frånvarande. Vi kompenserar inte med ytterligare undervisningstillfällen vid inställda lektioner, såvida tillfällena inte blir färre än 26 under hela läsåret. Vanligtvis brukar vi dock kunna erbjuda fler än 26 tillfällen per år, så att det skall finnas utrymme för att ställa in enstaka lektion om så behövs. Inställt tillfälle meddelas via sms/e-post till elev och målsman som registrerat konto i StudyAlong. 

Vill du fortsätta på din kurs även nästa termin?
Du får då inför kommande termin via e-post ett kurserbjudande på målsmanskontots ”Mina sidor” i StudyAlong. Du måste då bekräfta inom angiven svarstid att du accepterar kurserbjudandet för att säkra din plats under kommande termin. Detta förutsätter att du har ett registrerat StudyAlong- konto, om inte måste du aktivt själv söka plats till nästa termin.