Resultat från enkätundersökning för översiktsplanen

Mellan 2 juni och den 31 augusti genomfördes en enkät om kommunens framtida utveckling. Hur kan Danderyd bli en ännu mer attraktiv kommun? Vilka områden skulle du vilja utvecklas? Vilka områden skulle du vilja bevara? Var kan det byggas nya bostäder? Det är exempel på frågor vi önskade få besvarade i enkäten.

Sammanställning av resultatet

Sammanställning av enkät för översiktsplanen

Fritextsvar - bilaga till enkäten

Kommentar: Resultatet för enkäten kan inte anses vara representativt för Danderyd kommuns invånare utan detta ska endast ses som ett underlag av flera för framtagandet av översiktsplanens kommande samrådshandlingar.

Översiktskarta över resultatet

I översiktskartan kan du filtrera resultatet efter fråga och se geografiskt hur intresset fördelar sig för exempelvis att bygga nytt, bevara eller god arkitektur.

Översiktskarta - resultat av enkätsvar

Har du frågor?

Kontakta Översiktsplanerare Staffan Lind

staffan.lind@danderyd.se, 08-568 916 70

Uppdaterad: 2020-12-14

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.