Dialog om framtidens Danderyd

Mellan 2 juni och den 31 augusti genomfördes en enkät om kommunens framtida utveckling. Hur kan Danderyd bli en ännu mer attraktiv kommun? Vilka områden skulle du vilja utvecklas? Vilka områden skulle du vilja bevara? Var kan det byggas nya bostäder? Det är exempel på frågor vi önskade få besvarade i enkäten.

Danderyd har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan. En översiktsplan ska visa hur kommunen kan utvecklas på lång sikt när det gäller mark- och vattenanvändning i hela kommunen. Danderyds vision är ”Sveriges bästa kommun att leva, bo, och verka i”. 

Vad händer efter dialogen

Resultatet från dialogen kommer tillsammans med kommunens övriga utredningar och avvägningar att utgöra grunden för översiktsplanen. En sammanställning från enkäten kommer att läggas ut på sidan så fort den är klar.

Efter dialogen kommer kommunen ta fram samrådshandlingar. Därefter kommer samråd och utställning att hållas enligt plan- och bygglagens krav. Detta innebär att det kommer att finnas fler möjligheter att tycka till om översiktsplanens innehåll under processen. Målet är att översiktsplanen ska antas av kommunfullmäktige 2021. 
  
Mer information om förslag till översiktsplan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.