Dialog om framtidens Danderyd

Nu genomför vi en enkät om kommunens framtida utveckling. Hur kan Danderyd bli en ännu mer attraktiv kommun? Vilka områden skulle du vilja utvecklas? Vilka områden skulle du vilja bevara? Var kan det byggas nya bostäder? Det är exempel på frågor vi skulle vilja ha svar på.

Danderyd har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan. En översiktsplan ska visa hur kommunen kan utvecklas på lång sikt när det gäller mark- och vattenanvändning i hela kommunen. Danderyds vision är ”Sveriges bästa kommun att leva, bo, och verka i”. 

Vi vill ha din syn på Danderyds utveckling

Nu vill vi ha din syn på hur Danderyd kan utvecklas till att bli Sveriges bästa kommun. Mellan 2 juni – 31 augusti kan du fylla i en webbenkät på kommunens webbplats. Resultatet från dialogen kommer tillsammans med kommunens övriga utredningar och avvägningar att utgöra grunden för översiktsplanen. 

Vad händer efter dialogen

Efter dialogen kommer kommunen ta fram samrådshandlingar. Därefter kommer samråd och utställning att hållas enligt plan- och bygglagens krav. Detta innebär att det kommer att finnas fler möjligheter att tycka till om översiktsplanens innehåll under processen. Målet är att översiktsplanen ska antas av kommunfullmäktige 2021. 
  
Mer information om förslag till översiktsplan

Delta i vår fototävling och vinn 1000 kr

Vi genomför en fototävling för översiktsplanen under samma period som enkäten. Fota en vacker vy från Danderyd och tagga med #bästadanderyd så är du med i tävlingen och har chans att vinna ett presentkort på 1 000 kronor och eventuellt få din bild publicerad i Danderyds översiktsplan.

Fototävling #bästadanderyd

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.