Samråd för översiktsplanen

2020 genomfördes en enkät om Danderyds framtida mark- och vattenanvändning. Nu finns ett förslag till översiktsplan som du kan lämna synpunkter på genom en digital enkät. Detta kallas för samråd. Samrådet pågår mellan 3 maj och 13 juni. 

Presentation - förslag till översiktsplan

Digital plattform - Story map

Tyck till om översiktsplanen

Digital samrådsenkät

Enkäten tar från 10 minuter att fylla i beroende på hur mycket du vill svara på. Enkäten innehåller instruktioner och bakgrundstexter till de olika frågorna. Hela samrådshandlingen finns att ta del av på länkarna nedan.

Samrådsförslag till översiktsplan

Hela översiktsplanen som PDF - Samrådsförslag
Hållbarhetsbedömning - Samrådsförslag för Danderyds översiktsplan

Samrådsförslag till översiktsplan (indelad i kapitel)

Kapitel 1 - Inledning
Kapitel 2 - Utgångspunkter
Kapitel 3 - Nuläge
Kapitel 4 - Översiktsplanens mål
Kapitel 5 - Utvecklingsinriktning
Kapitel 6 - Mark- och vattenanvändning
Kapitel 7 - Genomförande och konsekvenser av planeringen
Hållbarhetsbedömning - Samrådsförslag för Danderyds översiktsplan

Om du inte vill lämna dina synpunkter genom den digitala enkäten är det möjligt att skicka in dina synpunkter på: 

  • Danderyds kommun, Plan- och exploatering, Box 66, 182 05 Djursholm. 
  • plan@danderyd.se – Ange ”Dnr KS 2019/0261” 

För sammanställningens skull är det önskvärt att synpunkter delas in efter översiktsplanens struktur: 

  1. Välkommen till Danderyds översiktsplan
  2. Utgångspunkter 
  3. Nuläge 
  4. Översiktsplanens mål 
  5. Utvecklingsinriktning 
  6. Mark- och vattenanvändning 
  7. Genomförande och konsekvenser av planeringen 

På kommunens kontaktcenter i Mörby centrum finns en utställning för översiktsplanen som pågår under hela samrådsperioden. Där finns även översiktsplanen utskriven att ta del av på plats. 

Boka möte eller ring vid frågor: 

Om du har frågor om processen eller vill diskutera översiktsplanens innehåll kan du boka in digitala möten eller ringa till kommunens översiktsplanerare på staffan.lind@danderyd.se eller 08-568 916 70.

Obs! Det är ej möjligt för kommunen att ta emot synpunkter genom telefon eller digitalt möte. Synpunkter måste inkomma formellt genom enkät, brev eller mail för att kunna beaktas i sammanställningen.

Vad händer efter samrådet? 

Efter samrådet kommer kommunen ta fram en samrådsredogörelse som är en sammanställning av inkomna synpunkter samt hur kommunen ska arbeta vidare med dessa synpunkter. Samrådsredogörelsen kommer att publiceras på kommunens webbplats

Därefter kommer kommunen revidera samrådshandlingarna och ta fram en granskningshandling samt genomföra en granskning. Det innebär en ny möjlighet att tycka till om översiktsplanen och sker på liknande sätt som för samrådet. Granskning är planerad till vintern 2021.

Har du frågor? 

Kontakta Översiktsplanerare Staffan Lind 
staffan.lind@danderyd.se, 08-568 916 70 

Uppdaterad: 2021-05-05

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.