Förbud mot att elda och grilla i Stockholms län

2018-07-20 10:06

Det är förbjudet att elda i hela Stockholms län. Förbudet omfattar alla former av öppen eld, till exempel att grilla på iordningställda grillplatser samt att använda trangiakök, stormkök eller medtagen grill.

Se Länsstyrelsen för mer information och tips

Bygga, bo och miljö

startsida bygga bo miljö
På de här sidorna hittar du information om allt från planritning och anslutning till vatten och avlopp till hur du tillsammans med kommunen sköter och vårdar miljön i Danderyd.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar med frågor som till exempel buller, luftkvalitet, radon, energi, miljöfarliga verksamheter, livsmedelskontroll och kemikalier samt tar emot klagomål på verksamheter och miljö. Miljö- och stadsbyggnadskontoret tittar även på hur Danderyd som kommun ska utformas till det yttre och rådgivning för utformning av hus och annan gestaltning.

2018-06-29
Från och med den 1 februari 2019 tömmer LS Tankservice AB fettavskiljare i kommunen på uppdrag av Danderyds kommun.
2018-05-29
Under 2017 har flerfamiljshus och samfälligheter med gemensam avfallshämtning i Danderyds kommun sorterat...
2018-05-17
Den efterlängtade värmen har äntligen kommit och även hos SÖRAB råder det högtryck. Under våren, och framförallt under h...
2018-05-15
Nu är datum satt för 2018 års besök av den flytande återvinningscentralen till Tranholmen!