Begränsad framkomlighet på Ynglingavägen

2019-02-21 16:42

På grund av ett arbete på det kommunala VA-nätet kommer framkomligheten att vara begränsad på Ynglingavägen under vecka 9 och 10.

Beslut och protokoll

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt nämnderna redovisas i protokoll.

Protokollet ska alltid innefatta en redogörelse över närvaro, ärendebeskrivning, yrkanden, beslut och reservationer.

Hitta möteshandlingar

Möteshandlingar för Kommunfullmäktige och nämnderna hittas i kommunens mötesportal. Undantag för Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden som presenteras på Danderyd.se.

Gå till mötesportalen

Handlingar och protokoll för respektive nämnd

Aktuella sammanträden

Protokollet är en allmän handling. När ett protokoll är justerat anslås det på kommunens officiella anslagstavla på kommunens hemsida.

Gå till officiell anslagstavla