KF i korthet 2022-11-18

Kommunfullmäktiges ordförande Boris von Uexküll berättar kort om de senaste sammanträdena i kommunfullmäktige 14 och 17 november. Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2023 och plan 2024–2025.  Budgeten beslutades i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Till filmarkivet