Din Trygghet

Danderyds kommun är engagerad i att skapa en trygg och säker miljö för dig som bor i kommunen. Vi arbetar aktivt tillsammans med polis, skola och andra samhällsaktörer för att förebygga brott och öka din trygghet.

Grannsamverkan

Grannsamverkan gör bostadsområden mindre attraktiva för brott genom att de boende är mer uppmärksamma och informerade om hur de skyddar sig. Detta avskräcker och försvårar för tjuven. Enligt studier av Brottsförebyggande rådet och Stöldskyddsföreningen kan mellan tjugofem och trettiofem procent av brotten förebyggas med hjälp av Grannsamverkan.

Vad är grannsamverkan?

Grannsamverkan handlar om att boende i ett område samarbetar för att öka tryggheten. Metoden är effektiv både i flerfamiljshus och villaområden, i stan, på landet eller i fritidshusområden. I Danderyds kommun finns cirka 250 registrerade grannsamverkansområden som omfattar över 5000 adresser.

Vid pågående brott

Ring 112 vid pågående inbrott. Är läget inte akut kan du ringa 114 14 eller skicka tips till polisen via e-post

Hur kan du själv förebygga brott?

Läs mer om grannsamverkan och få råd och tips på hur du kan förebygga inbrott här.

Grannsamverkansbilar

Danderyds kommun samarbetar med volontärer och polisen för att minska brott med hjälp av "Grannsamverkansbilar". Frivilliga personer kör runt i kommunen, larmar polis vid misstanke om brott, och avskräcker från brott genom sin närvaro. Bilarna är märkta med tydliga dekaler och körs främst på dagtid då de flesta bostadsinbrott sker. Förarna informerar också om brott och förebyggande metoder och tar emot frågor och tips från allmänheten.

Vill du köra grannsamverkansbil?

För att köra en grannsamverkansbil behöver du gå en kort utbildning på en och en halv timme. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om brottsförebyggande arbete och förarens uppgifter. Du får också veta hur det går till att köra och boka bilen. Efter utbildningen bokas du in på två pass där du åker med en erfaren förare.

Utbildningstillfällen för förare 2024

  • 22 mars 10:00-12:00, samling vid Entrétorget, plan 5, Mörby centrum
  • 17 maj 10:00-12:00, samling vid Entrétorget, plan 5, Mörby centrum
  • 14 juni 10:00-12:00, samling vid Entrétorget, plan 5, Mörby centrum

Anmäl dig till förarutbildning eller prova att åka med genom att mejla 

Uppdaterad: 2024-05-21

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.