Sök

Filtrera på typ

60 träffar på ?q=torghandel

Mörby park och torg

04 april 2024

Nya mötesplatser, trivsamma och gröna stråk, bättre tillgänglighet och en mer välkomnande miljö. Det är planen när kommunen tar ett helhetsgrepp och knyter ihop utemiljöerna runt Mörby centrum. Här rustar vi upp två torg, en park och närliggande gator med syfte att skapa ett mer levande, tryggt och trafiksäkert centrum.


Södra torget och parken

04 april 2024

Våren 2022 startade arbetet med att rusta upp det södra torget samt parken mellan Golfvägen och Golfbanevägen i Mörby centrum. Här har det blivit sköna och gröna mötesplatser och torghandel.


Norra torget och Mörbyleden

04 april 2024

Utvecklingen av norra etappen med Mörbyplan och Mörbyleden är i planeringsstadiet. Här kan du följa med på resan!


Invigning Mörby torg och park 2023

28 augusti 2023

Mörby torg och park är invigd Tekniska kontoret Välkomna till den festliga invigningen av det södra torget och parken i Mörby centrum. Vi bjuder små och stora på roliga överraskningar och berättar


Trafikutredning för Stocksundskolan 220222.pdf

04 maj 2022

! "#$#%&'()!*+,-!.$$/#0$$$12-3(4567- 83 94(:&3-;5456 <= %&'(:5;(! 5#$##/$#/##


nystartsjobb_as.pdf

09 juli 2018

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Kan arbetsgivaren få ersättning för mig? Arbetsgivaren kan få ersättning om du är inskriven på Arbetsförmedlingen och har varit utan arbete en längre tid1.


D262 planbeskrivning.pdf

18 mars 2019

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för utbyggnad av Mörby Centrum i Danderyds kommun, Stockholms län, 2009-10-10, rev 2010-02-03 ANTAGANDEHANDLING Dnr 2005 BN0541 keamar


Mörby park och torg informationsbrev oktober 2022.pdf

19 oktober 2022

PROJEKTINFORMATION - PARK & TORG I MÖRBY CENTRUM Upprustning av Södra torget pågår Hej! Nu är upprustningen av Södra torget i full gång och sakta men säkert växer en härlig


lonebidrag_as.pdf

09 juli 2018

Ar be ts fö rm ed lin ge ns fa kt ab la d. A rb et ss ök an de . 2 01 5- 02 . Anställning med lönebidrag Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan


Mörby park och torg - informationsbrev mars 2023.pdf

09 mars 2023

PROJEKTINFORMATION: PARK OCH TORG I MÖRBY Vi lyssnar för att skapa en miljö för alla Vi fick in över 200 svar på vår enkät om Norra torget och Mörbyleden. Majoriteten av alla svarande skickade