Kevingeskolan

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Kommunal verksamhet: Förskoleklass, årskurs 1-6 samt fritidshem.

Adress: Golfvägen 18-20, 182 57 Danderyd

Kevingeskolan

Karta