Avgifter, styrdokument och abonnemang

Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för avfallshämtning och oavsett abonnemang betalar du en grundavgift och viktavgift.

Avfallstaxa

I avgiften ingår stationära återvinningscentraler, den mobila återvinningscentralen, kundservice, information, fakturering, avfallsplanering, insamling och behandling av avfallet.

I avfallstaxan finns samtliga priser för de avfallstjänster som erbjuds av Danderyds kommun.

Avfallstaxa 2022

Prisexempel avfallstaxa för enfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter 2022

Nu kan du beräkna din avgift för avfallshämtning

Genom denna e-tjänst kan du beräkna din avgift för avfallshämtning. Här kan du laborera med hur din avgift kan förändras beroende på abonnemang och hämtningsintervall.

Grundavgift

Grundavgiften är en fast årsavgift som baseras på behållartyp, behållarvolym och hämtningsintervall. Grundavgiften varierar också utifrån om matavfall sorteras ut eller inte.

Viktavgift

I Danderyd har vi en viktbaserad taxa vilket innebär att den som källsorterar kan minska sina kostnader genom att öka sin utsortering av till exempel förpackningar och returpapper. Viktavgiften är en rörlig avgift som tas ut per kilo invägt avfall vid hämtning. Viktavgiften varierar beroende på abonnemangstyp.

Med en hög grad av källsortering minskar behovet av tömning, vilket också minskar avfallsavgiften genom att antal tömningsavgifter per kärl/tömningstillfälle minskar.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster så som hämtning av returpapper, farligt avfall, grovavfall, trädgårdsavfall, fallfrukt med mera kallas för tilläggstjänster och är frivilliga att beställa. Tilläggstjänster går dock inte att beställa från Tranholmen.

Dessutom finns ett antal andra tilläggstjänster, till exempel beställning av lås till kärl, kärltvätt och gångavståndstillägg. Gångavståndstillägg innebär att du kan få dina avfallskärl hämtade längre in på fastigheten mot en avgift. Kärlen kan dras i max 50 meter och avgiften varierar beroende på kärlens avstånd från sopbilen. Det är kostnadsfritt att ha kärlen placerade inom 10 meter från sopbilen. För att ha gångavstånd är det dock viktigt att dragvägen uppfyller alla krav från kommunens avfallsföreskrifter. Gångavståndtillägg kan bara beställas för kärl för mat- och restavfall.

Tilläggstjänsterna skiljer sig beroende vilken typ abonnemang du har. Exempelvis hämtas ej grovavfall från verksamhetsabonnenter. 

Kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se
Telefon: 08-519 333 00

Uppdaterad: 2022-01-10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.