Verksamhet

Här kan du läsa mer om hur du som företagare eller verksamhetsutövare kan lämna avfall.

Hushållsavfall

Hushållsavfall från till exempel personalmatsal eller städsopor ska lämnas till kommunen.

Hushållsavfall

Matavfall

Avfallsavgiften blir lägre om verksamhetsutövaren sorterar ut sitt matavfall för biogasproduktion. Kommunen hämtar matavfall genom en tjänst som heter Gröna Linjen.

Kontakta kommunens kundtjänst för avfall

Matavfallssortering

Förpackningar och returpapper

Kommunen hämtar inte förpackningar och returpapper. Om sådant avfall behöver hämtas får fastighetsägaren anlita valfri entreprenör för borttransport.

Farligt avfall

Mindre mängder farligt avfall från verksamheter kan mot en kostnad lämnas till SÖRABs återvinningscentral Hagby. För egen transport av farligt avfall krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Återvinningscentralen Hagby

Länsstyrelsen

Verksamheter har också möjlighet att beställa hämtning av farligt avfall av ett auktoriserat företag med godkända transportillstånd.

Elavfall

Allt med sladd och/eller batteri, glödlampor, lysrör och lågenergilampor betraktas som farligt avfall och ska tas om hand och återvinnas på ett säkert sätt. El-avfall mindre än 1m³ kan lämnas på SÖRABs återvinningscentralen Hagby. El-avfall kan också hämtas av auktoriserad entreprenör.

Återvinningscentralen Hagby

Fettavskiljare

Från och med den 1 februari 2019 tömmer LS Tankservice AB fettavskiljare i Danderyd kommun.

Bygg- och rivningsavfall

Nedanstående återvinningsanläggningari Stockholmsområdet tar emot utsorterat bygg- och industriavfall. På SÖRAB:s webplats finns sorteringsanvisning för bygg- och rivningsavfall.

SÖRAB

Hagby, Frestavägen 10 i Täby

Ragnsells

Högbytorp, Upplands Bro 08-795 46 80

SITA

Kovik, Lanövägen i Värmdö 08-519 33 000

SRV

Sofielund, Huddinge 08-608 90 76

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

danderyd.se@suez.com
Telefon: 08-519 333 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.