Verksamhet

Här kan du läsa mer om hur du som företagare eller verksamhetsutövare kan lämna avfall.

Avfall under kommunalt ansvar

Avfall från till exempel personalmatsal eller städsopor ska lämnas till kommunen genom hämtning av kommunens upphandlade entreprenör.

Abonnemang matavfallssortering, bäst för miljön och plånboken

Genom att sortera matavfall skapar man miljönytta! Avgiften för avfallshämtningen blir dessutom lägre vid abonnemang för sortering av matavfall. Vanligast är hämtning i kärl. I avgiften ingår då upp till två stycken 140 liters kärl för sorterat matavfall med tillhörande insatssäck som verksamheten placerar i kärlet efter tömning. 

Ett alternativ är att verksamheten införskaffar en bottentömmande behållare för matavfall. Tömning av matavfallet görs utan extra kostnad. Om bottentömmande behållare finns för restavfallet men inte matavfallet ingår fem stycken 140 liters kärl för utsorterat matavfall med tillhörande insatssäck som verksamheten placerar i kärlet efter tömning.

Det går även bra att sortera i container eller avfallskvarn kopplad till tank samt att abonnera på hämtning i kärl av förpackat matavfall i plast, papper och metall.

Kontakta kommunens kundtjänst för avfall

Matavfallssortering

Animaliska biprodukter ABP från livsmedelsbutiker

I livsmedelsverksamheter finns ofta mat som man inte längre kan eller vill använda som livsmedel. Detta kallas animaliska biprodukter (ABP) och omfattar allt från döda djur ner till ett kasserat kaffebröd som innehåller ägg. Det finns lagstiftning både på EU-nivå samt kompletterande svensk lagstiftning som reglerar insamling, transport och behandling av ABP-material.

Animaliska biprodukter delas in i tre olika risknivåer. Du som driver en livsmedelsverksamhet har ett ansvar att veta vilka animaliska biprodukter som finns i din verksamhet samt att säkerställa att dessa hanteras i enlighet med lagstiftningen.

Guide animaliska biprodukter

Guide; hantering av animaliska biprodukter ABP

Abonnemang osorterat restavfall

Med ett osorterat abonnemang läggs matavfallet bland restavfallet. Det innebär att avgiften för avfallshämtningen blir högre än för den som har ett abonnemang för sortering av matavfall. Abonnemang finns för hämtning av osorterat restavfall i kärl, bottentömmande behållare och container.

Förpackningar och returpapper

Kommunen hämtar inte förpackningar och returpapper från verksamheter. Om sådant avfall behöver hämtas får fastighetsägaren anlita valfri entreprenör för borttransport. Entreprenör för hämtning av returpapper behöver dock vara auktoriserad av avfallsbolaget SÖRAB.

Lista över auktoriserade entreprenörer för hämtning av returpapper

Farligt avfall

Mindre mängder farligt avfall från verksamheter kan mot en kostnad lämnas till SÖRAB. För egen transport av farligt avfall krävs tillstånd/anmälan från Länsstyrelsen.

Viktigt att veta är att sedan den 1 november 2020 så måste alla företag och verksamheter rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nationellt register. Mer information finns hos Naturvårdsverket.

Frågor och svar om avfallsregistret för farligt avfall

Farligt avfall för företagare

Lämna avfall till SÖRAB

Länsstyrelsen

Verksamheter har också möjlighet att beställa hämtning av farligt avfall av ett auktoriserat företag med godkända transportillstånd.

Elavfall

Allt med sladd och/eller batteri, glödlampor, lysrör och lågenergilampor betraktas som farligt avfall och ska tas om hand och återvinnas på ett säkert sätt. El-avfall mindre än 1m³ kan lämnas på SÖRABs återvinningscentral i Hagby, Täby kommun. El-avfall kan också hämtas av auktoriserad entreprenör.

Återvinningscentralen Hagby

Fettavskiljare

Det är Sortera Industry AB som tömmer fettavskiljare i Danderyds kommun.

Tömning av fettavskiljare

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall från verksamheter står inte under kommunalt ansvar. Det finns flera återvinningsanläggningar i Stockholmsområdet som tar emot tar emot utsorterat bygg- och industriavfall. 

Inlämning av bygg- och rivningsavfall till SÖRAB

Kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se

Telefon: 08-408 080 70

Uppdaterad: 2022-12-16

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.