Verksamhet

Här kan du läsa mer om hur du som företagare eller verksamhetsutövare kan lämna avfall.

Kommunalt avfall

Kommunalt avfall från till exempel personalmatsal eller städsopor ska lämnas till kommunen.

Kommunalt avfall

Matavfall

Avfallsavgiften blir lägre om verksamhetsutövaren sorterar ut sitt matavfall för produktion av biogas och biogödsel. 

Kontakta kommunens kundtjänst för avfall

Matavfallssortering

Förpackningar och returpapper

Kommunen hämtar inte förpackningar och returpapper. Om sådant avfall behöver hämtas får fastighetsägaren anlita valfri entreprenör för borttransport.

Farligt avfall

Mindre mängder farligt avfall från verksamheter kan mot en kostnad lämnas till SÖRABs återvinningscentral Hagby. För egen transport av farligt avfall krävs tillstånd/anmälan från Länsstyrelsen.

Viktigt att veta är att sedan den 1 november 2020 så måste alla företag och verksamheter rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nationellt register. Mer information finns hos Naturvårdsverket.

Frågor och svar om avfallsregistret för farligt avfall

Farligt avfall för företagare

Återvinningscentralen Hagby

Länsstyrelsen

Verksamheter har också möjlighet att beställa hämtning av farligt avfall av ett auktoriserat företag med godkända transportillstånd.

Elavfall

Allt med sladd och/eller batteri, glödlampor, lysrör och lågenergilampor betraktas som farligt avfall och ska tas om hand och återvinnas på ett säkert sätt. El-avfall mindre än 1m³ kan lämnas på SÖRABs återvinningscentral i Hagby, Täby kommun. El-avfall kan också hämtas av auktoriserad entreprenör.

Återvinningscentralen Hagby

Fettavskiljare

Från och med den 1 februari 2019 tömmer Sortera Industry AB fettavskiljare i Danderyd kommun.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall från verksamheter står inte under kommunalt ansvar. Det finns flera återvinningsanläggningar i Stockholmsområdet som tar emot tar emot utsorterat bygg- och industriavfall. På SÖRABs webplats finns sorteringsanvisning för bygg- och rivningsavfall.

Kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se
Telefon: 08-519 333 00

Uppdaterad: 2021-04-28

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.