Tömning av fettavskiljarslam

På uppdrag av Danderyds kommun tömmer den upphandlade entreprenören Sortera samtliga fettavskiljare i kommunen sedan 2019.

Det är viktigt att tömning av fettavskiljare sker regelbundet. I Danderyds kommun finns det krav att det ska ske minst fyra gånger per år. Detta för att säkerställa att det inte blir driftstopp i ledningsnätet. Tidigare år åtgärdades ca 10-15 stopp årligen som orsakades av fettklumpar.

Genom att kommunen ansvarar för tömning av fettavskiljare säkerställs att avfallet hanteras på ett miljömässigt sätt samtidigt som transporter av avfall kan samordnas inom kommunen. 

Dispens för fettavskiljare

Du som verksamhetsutövare kan ansöka om dispens för installation av fettavskiljare samt ansöka om förlängt tömningsintervall. 

Viktiga dokument om fettavskiljare

I taxan för insamling av fett från fettavskiljare finns samtliga priser för de tjänster som erbjuds av Danderyds kommun. Dessutom har Danderyds kommun tagit fram riktlinjer för fettavskiljare. 

Riktlinjer fettavskiljare

Taxa för insamling av fett från fettavskiljare 2022

Har du ett eget avtal med en annan entreprenör?

I och med att kommunen ansvarar för tömningen så ska du i sådana fall byta till kommunens entreprenör. 

Kundtjänst för fettavskiljning

08- 35 63 27

slam@sortera.se

Uppdaterad: 2022-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.