Hälsoskyddsriktlinjer

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tagit fram hälsoskyddsriktlinjer gällande höga ljudnivåer och störande buller från restaurangverksamhet och andra offentliga lokaler i kommunen.

Intentionerna med riktlinjerna är att minska risken att invånare störs i sina bostäder av höga ljudnivåer och störande buller från till exempel restauranger och andra offentliga lokaler.

Det är verksamhetsutövaren som har ansvaret för att de boende inte störs av musikbuller. Denne kan bli tvungen att utreda den egna påverkan på omgivningen.

Restauranger, offentliga lokaler och arrangemang

Om du är störd ska du i första hand prata med den verksamhet som spelar eller ansvarar för den störande musiken.

Då har du informerat om problemet och ger den ansvarige en chans till att sänka ljudnivån/åtgärda störningen. Har du påtalat problemet för ansvarig men inget händer?

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-11-24

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.