Cykla i Danderyd

Danderyds kommun arbetar aktivt för att göra cykling till ett attraktivt och säkert sätt att resa på. Redan idag cyklar många Danderydsbor men målet är att ännu fler ska välja cykeln framför bilen i det dagliga resandet.

Det finns ekonomiska, miljömässiga och tidsbesparande vinster med att välja cykeln i vardagen. Här hittar du information om cykelstråk i kommunen och länet, cykelkarta, vintercykling samt om hur kommunen arbetar med trafiksäkerhet.

Cykeldagen i Danderyd

I maj varje år anordnas Cykeldagen med syfte att uppmärksamma och informera om hållbart resande i kommunen. Här kan du ställa frågor om cykelvägar, få tips på cykelturer och dessutom få dina däck pumpade av cykelmekaniker.

Våren 2021 ersätts Cykeldagen av Danderydstrampet.

Danderydstrampet - en cykelorientering för alla

Vi är cyklist!

Danderyd är tillsammans med 21 andra kommuner med i cykelkampanjen Vi är cyklist. Ett mål med vi är cyklist är att öka cyklingen i hela länet och att fler ska cykla, inte minst när det kommer till kortare sträckor än fem kilometer där många i dag av vana tar bilen.

Söker du cykelvägar i regionen?

Trafiken.nu

Vilka regler gäller i trafiken?

Trafikregler för cykling på transportstyrelsen.se

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2021-04-28

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.