Enebybergs station: Tunneln vid stationen öppen även för bilar

Enebyberg

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 30 juni 2024 20:00

Region Stockholm/SL har under två års tid arbetat med att bygga om den trafikfarliga spårkorsningen vid Enebybergs station. Nu är tunneln under spåren öppen för både biltrafik och gång- och cykeltrafikanter, men det återstår fortfarande arbetsområden i närheten av stationen.

Aktuellt från Region Stockholm/SL

Ombyggnaden av den olycksdrabbade övergången vid Enebybergs station är inne i slutfasen.

Planteringar och grönytor färdigställs i vår

SL arbetar för att hela området ska vara klart så snart som möjligt. Vi tackar för tålamodet under byggtiden. Under våren när vädret tillåter igen, återstår att göra en del markarbeten och färdigställa grönytor och planteringar runt stationen.

Tunneln vid stationen är öppen

  • Biltunneln under Roslagsbanan öppnade den 19 januari 2024. Samtliga vägar i området är nu öppna för biltrafik.
  • Tunneln för gång- och cykeltrafik öppnade den 8 december förra året. Trapporna på västra sidan av stationen är nu också öppna.
  • Den nya gångtunneln vid Gethagsvägen blev klar förra våren och är öppen för gångtrafikanter. Tunneln gör det enklare och säkrare att ta sig från ena sidan spåret till det andra. 

Läs mer:

Läs mer om projektet på Portvägen och Gethagsvägen

Kort om projektet:

Det är Region Stockholm/Storstockholms lokaltrafik, SL, som genomför projektet. Danderyds kommun medfinansierar delar av projektet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.