Vi anlägger pop-up-park i Mörby C

Danderyd

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 4 juni 2024 18:00

Under maj 2024 kommer arbetet påbörjas med att anlägga en tillfällig, så kallad ”pop-up-park”, i anslutning till Mörbyparken/Mörbyplan. Arbetet startar den 13 maj.

Den tillfälliga parken kommer att vara öppen från 5 juni till dess att byggnation av Mörbyplan påbörjas 2025/2026. I parken kommer det att finnas träd i stora planteringslådor som kommer att få växa till sig och sedan planteras på det nya torget; Mörbyplan.   

I parken kommer det att finnas sittplatser i både sol och skugga men även aktivitet i form av ett pingisbord. Träden kommer att ge skugga och inramning till platsen och även buskar, perenner och sommarblommor kommer att pryda parken. En linspänd belysning kommer att hängas upp och ge ytterligare inramning till platsen. 

Läs mer om pop-up-parken här.

Arbeten som utförs

  • Marken mellan Mörbyparken och Mörbyplan fylls upp, planas ut och tillgängliggörs för allmänheten.
  • En tillfällig park byggs upp med sittmöbler, växter, belysning och ett pingisbord.

Så påverkas du

  • Invånare och besökare får en ny mötesplats med blomsterprakt och grönska som kompletterar övriga allmänna ytor runt Mörby Centrum under tiden Mörbyplan planeras och byggs om.

Tänk på...

  • Parken är tillfällig
  • Var rädd om träden, de kommer att planteras på torget och i kommunens parker efter att de fått växa till sig här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.