Skapande skola

Kulturrådet fördelar varje år pengar till olika kulturinsatser i skolan. Detta statsbidrag kallas för Skapande skola. Syftet med bidraget är att få in kulturen som en del av lärandet i årskurs F-9 och att ge barn och ungdomar en möjlighet att ta del av kultur av hög kvalitet.

Förutom att få en möjlighet att uppleva kultur, ska Skapande skola-bidraget inspirera eleverna till att uttrycka sina egna tankar genom sitt eget skapande. Bidrag ges till skolor som vill arrangera alltifrån författarbesök till musikaler som eleverna sätter upp tillsammans med professionella musiker.

Vilka kulturaktörer som skolorna kan välja att anlita bestäms av Kulturrådet. Det finns över 3000 olika att välja mellan, till exempel professionella aktörer inom animation, hantverk, dans, design, slöjd, teater och visuell konst.

Projekten inom ramen för Skapande skola ska låta barnen och eleverna få medverka i olika estetiska lärprocesser.

Skapande skola i Danderyd

Danderyd har en stor fördel av att ha nära till det stora kulturutbud och alla de kulturinstitutioner som verkar i Stockholm. Det finns med andra ord mycket att välja mellan och många spännande samarbetsprojekt att skapa, mellan skola och kultur.

Under läsåret 2020/2021 fick Danderyds kommun ta emot ett Skapande skola-bidrag på totalt 652 200 kronor fördelat mellan förskola och skola. 

Flera av projekten pågår under hela läsåret och några av dem avslutas med uppvisning eller vernissage, som elevernas föräldrar bjuds in till. I samband med teaterföreställningar så får eleverna tillsammans med skådespelarna genomföra uppföljande workshopar kring innehållet och temat i dessa. Läsårets aktiviteter anpassades till det rådande pandemiläget.

Genomförda projekt läsåret 2020/2021

 • Förskolan 3-5-åringar: Teater Pero kom ut till förskolorna och byggde upp sin spelplats för pjäsen ”Räven i den kolsvarta natten”. Dagen efter föreställningarna återkom skådespelarna till barngrupperna för workshopar kring temat vänskap och att alla ska få höra till och vara med. Sedan har förskolepedagogerna arbetat vidare med sagan med barnen och dramatiserat utifrån de figurer som fanns i pjäsen.

 • Åk 1: Genomförde en bokstavskavalkad tillsammans med ”Musikaliska” och deras brassorkester. Två konserter genomfördes runt Majas alfabetssånger.

 • F-klass: Besökte Kungliga operan och var med bakom kulisserna och fick prova rekvisita.

 • Åk F-3: Ett interaktivt musikäventyr med Gåspennan. Varje klass valde vilka låter de ville använda och skapade ett eget musikäventyr där de bidrog med rörelse och dans. Äventyren genomfördes klassvis.

 • Åk 4-6: Varje klass skapade en klasslåt tillsammans med Gåspennan. Eleverna skapade låt-teman, ord och meningar som sedan aktörerna från Gåspennan hjälpte klasserna att tonsätta. Aktörerna satte upp en musikstudio på skolan där eleverna fick vara med och mixtra och mastra låtarna. Varje klass har nu en unik klasslåt.

 • Åk F-6 och särskolan: Fabula storytelling genomförde en ”berättarrazzia” för samtliga klasser. Under en skoldag fick klasserna besök av Fabula storytelling med tre besök var. Att samtliga elever blev del av berättarrazzian stärkte samhörigheten på skolan.

 • Åk 1-6: Tema bildprojekt ”Känslouttryck” tillsammans med konstnären Anette Nygård. Eleverna målade ansikten på papper och fick lära sig att skapa känslouttryck. Därefter modellerades ansiktena i lera. Eleverna skrev dikter kopplade till känslan man hade bestämt med sitt leransikte.

 • Circus Le Fou hade cirkusskola där eleverna fick testa akrobatik och lära sig olika metoder och testa redskap.

 • Åk 4: Dansskolan med Street dance genomfördes under ledning av en danspedagog. Skolans rektor deltog också!

 • Åk 1-3: Författaren Dan Höjer besökte klasserna och arbetade med att skriva berättelser med inledning, handling och avslut. Klasserna fortsatte sedan med att skriva egna berättelser.

 • Åk-7-9: Tyvärr fick samtliga planerade och beviljade projekt ställas in pga. pandemin.

Lite mer om ett av projekten från 2021 - keramik

Under en bildlektion i keramik fick eleverna i åk 3 på Stocksundsskolan prova på att ringla lera. Detta genomfördes under en period då eleverna läste om forntiden i SO, vilket gav en bra koppling mellan bild- och historieämnet.

Pedagogen inledde med att visa upp keramikdelar som grävts fram ur fornlämningar. Därefter förklarade hon att tekniken eleverna skulle få testa på, har använts ända sedan stenåldern.

Eleverna älskade temat! ”Detta är den roligaste lektionen någonsin!” och ”Kan vi göra detta varje vecka?” var några av de kommentarer som gavs.

Små bilder på olika skapelser i lera.

Skapande skola i siffror

Totalt fördelade Kulturrådet Skapande skola-bidrag med 196 596 764 kr och 364 skolhuvudmän ansökte om totalt 268 343 166 kr, dvs mer än vad som fanns att fördela. Danderyds kommun beviljades 652 200 kr för läsåret 2020/2021 fördelade mellan förskola och grundskola.

Pengarna utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget. Under denna period då pandemin begränsat kulturlivet betyder uppdragen kulturaktörerna får inom ramen för Skapande skola mycket.

Mer information om Skapande skola finns hos Kulturrådet

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Ansvarig skapande skola:

Helena Resele Tidén

Helena.Resele@danderyd.se

08-568 913 92

 

Uppdaterad: 2022-02-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.