Skapande skola

Kulturrådet fördelar varje år pengar till olika kulturinsatser i skolan. Detta statsbidrag kallas för Skapande skola. Syftet med bidraget är att få in kulturen som en del av lärandet i årskurs F-9 och att ge barn och ungdomar en möjlighet att ta del av kultur av hög kvalitet.

Förutom att få en möjlighet att uppleva kultur, ska Skapande skola-bidraget inspirera eleverna till att uttrycka sina egna tankar genom sitt eget skapande. Bidrag ges till skolor som vill arrangera alltifrån författarbesök till musikaler som eleverna sätter upp tillsammans med professionella musiker.

Vilka kulturaktörer som skolorna kan välja att anlita bestäms av Kulturrådet. Det finns över 3000 olika att välja mellan, till exempel professionella aktörer inom animation, hantverk, dans, design, slöjd, teater och visuell konst.

Skapande skola i Danderyd

I vår kommun har vi en stor fördel av att vi har nära till det stora kulturutbud och alla de kulturinstitutioner som verkar i Stockholm. Det finns med andra ord mycket att välja mellan och många spännande samarbetsprojekt att skapa, mellan skola och kultur.

Under 2017 fick Danderyds kommun ta emot ett Skapande skola-bidrag på totalt 400 000 kronor. Bidraget har bland annat gått till nedanstående projekt i Danderyds skolor.

  • Årskurs 4-5: Skapandet av en musikal med temat "vatten", tillsammans med Stockholms saxofonkvartett.
  • Årskurs F-6: "Keep the dream alive" ett projekt i ämnena musik och bild. Berättelser om afroamerikansk historia.
  • Årskurs 5: Arkitektur och design i samverkan med Arkitekturmuseum.
  • Årskurs 9: Projektet "Att kommunicera genom konst" i ämnena bild och svenska, i samverkan med Waldemarsudde.
  • Årskurs 7-9: Forumteater, professionella skådespelare låter eleverna vara med och påverka uppsättningens handling och slut.
  • Årskurs 7-9: Streetdance och house. Professionell danspedagog lär eleverna grunderna i streetdance.
  • Danderyds kulturskola för årskurs F-3: Projektet "Mattemusik", matematik genom musikalisk gestaltning.

Flera av projekten pågår under hela läsåret och några av dem avslutas med uppvisning eller vernissage, som elevernas föräldrar bjuds in till.

Skapande skola i siffror

Totalt fördelar Kulturrådet Skapande skola-bidrag på omkring 170 miljoner kronor per år. Pengarna utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget. Under 2017 fördelades bidraget på 264 kommuner och 114 friskolor samt två statliga skolor och nådde därmed omkring 860 000 elever.

Mer information om Skapande skola finns hos Kulturrådet

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Ansvarig skapande skola:

Helena Resele Tidén

Helena.Resele@danderyd.se

08-568 913 92

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.