Elevhälsa

Elevhälsa är ett begrepp i skollagen och betyder att alla skolor ska ha tillgång till ett antal olika yrkeskompetenser. Dessa är skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och lärare med specialpedagogisk kompetens.

Vaccination mot covid-19

Informationen uppdaterad 2021-11-22

Elever som är 12-15 år erbjuds att vaccinera sig i skolan. Vaccinationerna kommer att ges av sjuksköterskor från Capio och det vaccin som ges är Comirnaty från Pfizer. 

Vaccinationerna kommer att erbjudas den 13 och 14 december 2021. Se vaccinationsdag och vaccinationsställe för respektive skola nedan. (Den andra vaccinationssprutan kommer att ges omkring fyra veckor efter den första.)

Skola

Datum

Vaccinationsställe

Enebybergs skola 13 dec Enebybergs skola
Stocksundsskolan 13 dec Stocksundsskolan
Vasaskolan 13 dec Ekebyskolan
Ekebyskolan 13 dec Ekebyskolan
Mörbyskolan 13 dec Demo (kultur- och aktivitetshuset)
Fribergaskolan 14 dec Demo (kultur- och aktivitetshuset)
Kevingeskolan 14 dec Demo (kultur- och aktivitetshuset)
Kyrkskolan 14 dec Demo (kultur- och aktivitetshuset)
Danderyds gymnasium 14 dec Demo (kultur- och aktivitetshuset)

Det här behöver du som vårdnadshavare göra

Du som är vårdnadshavare till ett barn som har fyllt 12 år senast dagen då vaccinationen ges behöver senast den 26 november göra följande:

  1. Bestämma om du vill att ditt barn ska vaccineras eller inte.
  2. Fylla i en samtyckesblankett – oavsett om ditt barn ska vaccineras eller inte.
  3. Fylla i en hälsodeklaration – om ditt barn ska vaccineras.
  4. Lämna den ifyllda samtyckesblanketten och hälsodeklarationen till elevens klasslärare eller mentor, gärna i ett kuvert.

Notera att vi behöver få in samtyckesblanketter från samtliga elever, även från de som inte ska vaccineras. Ska barnet vaccineras behöver samtliga vårdnadshavare skriva på.

Hämta samtyckesblankett och hälsodeklaration

Du kan välja att hämta samtyckesblanketten och hälsodeklarationen digitalt och skriva ut dem själv, eller använda det utskrivna dokument som ditt barn får med sig hem från skolan. (Dokumentet har samtycket på ena sidan och hälsodeklarationen på den andra.)

Här hämtar du samtyckesblankett och hälsodeklaration i digitalt format

Senast den 29 oktober behöver skolan få in den underskrivna blanketten!

Mer information

Läs gärna mer om vaccinationerna hos Folkhälsomyndigheten

Elevhälsan förebygger ohälsa

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande så att lärandemiljön blir så bra som möjligt för eleverna. Därför står det också i skollagen att elevhälsan ska medverka vid skolans utredning om en elev behöver särskilt stöd.

Tillgången till de olika yrkeskompetenserna kan variera beroende på bland annat skolans storlek. Kraven på elevhälsa gäller förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.

Egenvård

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att en patient - i det här fallet ett barn eller en elev - klarar av att utföra själv.

Personal i förskola eller skola kan utföra egenvård gentemot barn och elever, om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gjort bedömningen att det är möjligt.

Läs mer om egenvård

Sjukvård och hälsokontroller

Under tiden i förskoleklass och i de obligatoriska skolformerna erbjuds elever minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Vaccinationer erbjuds kostnadsfritt enligt rekommenderade vaccinationsprogram. Enklare sjukvårdsinsatser kan också komma ifråga.

Bra levnadsvanor för barn och unga - folder från Svensk sjuksköterskeförening

Kontakta elevhälsan

Kontakta respektive skola för att komma i kontakt med elevhälsan.

Grundskolor

Gymnasieskolor

Tips på sidor att besöka

Mörby ungdomsmottagning

1177 Vårdguiden om mobbning

1177 Vårdguiden om skolfrånvaro

1177 Vårdguiden om koncentrationssvårigheter

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2021-11-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.