Elevhälsa

Elevhälsa är ett begrepp i skollagen och betyder att alla skolor ska ha tillgång till ett antal olika yrkeskompetenser. Dessa är skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och lärare med specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsan förebygger ohälsa

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande så att lärandemiljön blir så bra som möjligt för eleverna. Därför står det också i skollagen att elevhälsan ska medverka vid skolans utredning om en elev behöver särskilt stöd.

Tillgången till de olika yrkeskompetenserna kan variera beroende på bland annat skolans storlek. Kraven på elevhälsa gäller förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.

Egenvård

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att en patient - i det här fallet ett barn eller en elev - klarar av att utföra själv.

Personal i förskola eller skola kan utföra egenvård gentemot barn och elever, om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gjort bedömningen att det är möjligt.

Läs mer om egenvård

Sjukvård och hälsokontroller

Under tiden i förskoleklass och i de obligatoriska skolformerna erbjuds elever minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Vaccinationer erbjuds kostnadsfritt enligt rekommenderade vaccinationsprogram. Enklare sjukvårdsinsatser kan också komma ifråga.

Bra levnadsvanor för barn och unga - folder från Svensk sjuksköterskeförening

Kontakta elevhälsan

Kontakta respektive skola för att komma i kontakt med elevhälsan.

Grundskolor

Gymnasieskolor

Tips på sidor att besöka

Mörby ungdomsmottagning

1177 Vårdguiden om mobbning

1177 Vårdguiden om skolfrånvaro

1177 Vårdguiden om koncentrationssvårigheter

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-06-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.