Trygghetsvandring i Mörby centrum 2 december 2021

Den 2 december genomförde vi en trygghetsvandring tillsammans med engagerade invånare, polis, brandförsvar, ordningsvakter, Skandia Fastigheter, SL, MTR, lokala politiker och ett representanter från kommunen som arbetar med trygghet, säkerhet, belysning, trafik och gator.

Vad var syftet?

Öka tryggheten, trivseln och säkerheten samt minska brott vid Mörby Centrum. Ta tillvara synpunkter och förslag från personer som vistas, bor och verkar på platsen.

Vilka platser besökte vi?

Entrén vid Mörby Centrum, busstorget och Golfvägen.

Vilka deltog

Från kommunen deltog lokala politiker samt tjänstemän ansvariga för säkerhet, brottsförebyggande arbete, belysning, trafik, samt offentlig miljö. Därutöver deltog Polisen i Södra Roslagen, Storstockholms Brandförsvar, Storstockholms lokaltrafik, MTR och Skandia Fastigheter.             

Hur går en trygghetsvandring till?

Nationella brottsförebyggande rådet

Uppdaterad: 2022-03-24

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.