Äldresäkerhet

Äldre människor svarar för en större del av skadefallen och äldresäkerhet är därför en prioriterad fråga för dagens samhälle.

Olyckor bland äldre människor orsakar lidande för både den drabbade och dess anhöriga. Det kan därför vara bra om du tar dig tid att gå igenom vilka risker som du som äldre tror kan finnas i ditt hem och i närmiljön. Här har vi listat upp några bra saker att tänka på.

Äldre och värme

Äldre är extra utsatta för uttorkning, vilket bland annat beror på att de medicinerar oftare. Är medicinen vätskedrivande blir kroppen därför känsligare för höga temperaturer. För att undvika uttorkning ger vi dig här några goda råd på vad du kan tänka på.

Innan det händer:

 • Ta för vana att dricka mycket vatten. Det är särskilt viktigt under sommarmånaderna.
 • Vid vätskeintag, tänk på att behålla saltbalansen i kroppen genom exempelvis vätskeersättning.
 • Vid höga temperaturer, kyl av dig genom en sval dusch eller kalla omslag för att sänka kroppstemperaturen.

När det har hänt:

 • Kontakta läkare om du drabbas av ökad trötthet, irritation, huvudvärk eller yrsel. Det kan vara ett tecken på värmeutmattning.
 • Kontakta läkare om du drabbas av rödflammig hy, snabb puls och kraftigt förhöjd kroppstemperatur. Det kan vara ett tecken på värmeslag. Värmeslag kan vara livshotande om man inte får vård.

Fallolyckor i hemmet

Fallolyckor och andra personskador utgör ett av de största hälsoproblemen bland äldre människor. Oftast sker olyckorna i hemmet. Vi vill minimera riskerna genom att göra dig uppmärksam på följande punkter.

Innan det händer:

 • Ha inga sladdar liggandes lösa utan fäst dem längs med väggen för att undvika att fastna i dem.
 • Ta bort höga trösklar som finns i din bostad för att undvika att snubbla på dem.
 • Ta bort mattor eller använd halkskydd till dem för att undvika att snubbla.
 • Ha saker nära tillhands, såsom telefonen och glasögon.
 • Ha förprogrammerade nödnummer i telefonen.
 • Sätt upp lista med telefonnummer på kylskåpsdörren till anhöriga, SOS Alarm och eventuellt till hemtjänsten.
 • Ha alltid eventuella personlarm nära till hands.
 • Sätt in sittpall i duschen och hallen.
 • Sätt in handikapphandtag vid toaletten.
 • Ha automatisk avstängning i form av till exempel timer på spisen och kaffebryggaren/tekokaren.

När det har hänt:

Om olyckan väl är framme ring efter hjälp, alternativt använd ditt personlarm om du har ett sådant, för att få hjälp.

Halt väglag

Vid vinter och kyla ökar risken för fallolyckor då vägarna blir hala och svårare att ta sig fram på. Här ger vi dig några goda råd kring vad du kan tänka på vid halt väglag.

Innan det händer:

 • Ta god tid på dig och stressa inte dit du ska.
 • Använd halkskydd eller broddar på dina skor.
 • Sanda och salta utanför porten eller ingången till din bostad.
 • Om du har en mobiltelefon eller ett personlarm, ha alltid med dig dem när du lämnar hemmet så du vid behov kan ringa på hjälp.

När det har hänt:

 • Ta hjälp av förbipasserande.
 • Om ingen finns i närheten som kan hjälpa dig, ring efter hjälp, alternativt använd ditt personlarm om du har ett sådant för att få hjälp.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.