Stöd under och efter krisen

Om en kris uppstått i din kommun kan det vara betydelsefullt att veta vilket stöd som bland annat Danderyds kommun kan erbjuda dig. Det kan handla om psykosocialt stöd såväl som stöd i form av ersättning av skadade eller förlorade ägodelar från ditt försäkringsbolag.

Posom - Psykiskt och socialt omhändertagande

Posom betyder psykiskt och socialt omhändertagande. Gruppen består av representanter för kommunen, räddningstjänsten, polisen, primärvården, kyrkan och Civilförsvarsföreningen. Vid en större olycka eller katastrof i kommunen eller där kommuninvånare är berörda fungerarPosom-gruppen som styrgrupp för att organisera stöd och hjälp till drabbade och deras anhöriga. Posom-gruppen ingår i socialförvaltningens organisation och Posom-chef är social insatschef.

PKL - Psykologisk/Psykiatrisk krisstödledning

Psykologisk krisstödsledning, PKL, är ett stöd som ska finnas tillgängligt inom varje landsting. Likt Posom arbetar PKL med stöttning och omsorg för drabbade individer och familjer vid en allvarlig händelse eller krissituation, men inom det drabbade länet.

PKL består av landstingets sjukvårdsledning som ansvarar för att samordna det psykologiska krisstödet inom landstinget. Inom PKL arbetar bland annat av psykiatriker, psykologer, sjukhuspräst, kuratorer, sjuksköterskor och diakoner.

Sker en mer omfattande händelse eller kris samarbetar ofta PKL med Posom.

Försäkringar och ekonomisk ersättning

Utsätts du för en kris eller en allvarlig händelse som till exempel en brand eller ett överfall kan du få ekonomisk ersättning via ditt försäkringsbolag. En kris kan också leda till psykiska besvär för den som blivit utsatt. Vissa försäkringsbolag erbjuder psykosocialt stöd för dem som blivit utsatta för en kris eller allvarlig händelse.

Det finns en mängd olika försäkringsbolag som erbjuder olika typer av försäkringar. Försäkringarna ser lite olika ut beroende på bolag. Försäkringsbolagen har olika villkor för vilka händelser som det kan begäras ersättning för och vilka händelser som försäkringen inte täcker. Likaså hur stor ersättning du får kan variera.

En vanlig försäkring som många har är hemförsäkring, vilken är en kombinerad försäkring som täcker in en rad olika försäkringsskydd. Bland annat täcker hemförsäkringen in ersättning för förlorade ägodelar. Vissa bolag kan erbjuda utökade hemförsäkringar som till exempel innefattar utökat reseskydd, utökat egendomsskydd eller psykosocialt stöd om du är med om en traumatisk upplevelse.

Hemförsäkringen kan gärna kompletteras med särskilda sjuk- och olycksfallsförsäkringar, sjukvårdsförsäkringar, livförsäkringar och egendomsförsäkringar.

För att du ska vara helt säker på vad som gäller för just dig ber vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag för vidare information.

Uppdaterad: 2021-09-06

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.