Ny ledning på Vasaskolan – men samma fart framåt

Till hösten kommer Mikael Valdorson att gå in som tillförordnad rektor för Vasaskolan i Djursholm. Här berättar han om sina tankar kring skolan och vad han vill göra för att komma till rätta med ekonomin, öka tryggheten och göra skolans elever ännu bättre rustade inför vidare studier.

- Jag arbetade på Vasaskolan under förra hösten tillsammans med skolans dåvarande rektor, med de förändringar som vi såg behövde göras på skolan. Vi har en samsyn och lika idéer i mycket. Jag kommer nu att ta det arbetet vidare, säger Mikael Valdorson.

Mikael Valdorson har arbetat som biträdande rektor på Långängsskolan i Stocksund sedan 2013 och är nu tillförordnad rektor på Vasaskolan under hela det kommande läsåret.

Spännande och tuff utmaning

- Det känns som en fantastiskt spännande utmaning som jag nu har fått och jag ser mycket fram emot att få arbeta här på Vasaskolan. Det kommer att bli roligt, men säkert också rätt tufft.

Vasaskolan är en F-6-skola i Djursholm, för ett par år sedan gick här omkring 500 elever, till hösten knappt 250. Det minskade elevantalet är en av anledningarna till att skolan gått med stora ekonomiska underskott under ett par år. En större omorganisation har nu genomförts för att få en ekonomi i balans.

- Vi har behövt anpassa kostymen efter antalet elever och därför dragit ned både på antalet medarbetare och på våra lokaler. Vi har fortfarande en bit kvar, men det känns viktigt att vi fortfarande ska ha möjligheten att växa igen och ta emot fler elever, vilket jag ju hoppas att vi kommer att göra framöver.

Studiero och höjd akademisk nivå

Mikael har lite olika idéer kring vad som behöver göras för att göra skolan ännu mer attraktiv. 

- Det handlar bland annat om studiero och trygghet, som jag tycker är jätteviktigt. Tryggheten handlar till exempel om olika former av rastverksamheter och fler uppstyrda aktiviteter på fritids. Och vi ska förstås ha en absolut nolltolerans mot alla former av hot och våld.

- Jag vill också höja den akademiska nivån för alla elever på Vasaskolan och till exempel se till att alla inleder skoldagen med en stunds tyst läsning, läsförståelse är grunden till all inlärning. Jag vill också att vi höjer nivån inom matematik och NO för våra elever i årskurs 4-6. Små utökningar och förbättringar inom dessa områden kan ge stora effekter på ett år och göra eleverna ännu bättre rustade inför vidare studier.

Hoppas på fler sökande

Vasaskolan går fortfarande med ett visst ekonomiskt underskott, och på grund av alltför få sökande kommer inte någon ny förskoleklass att starta till hösten.

- Det är förstås ett problem för skolan att vi inte kommer att starta någon förskoleklass i år. Det tappet kommer ju sedan följa med oss hela vägen upp, det vill säga nästa år har vi ingen klass i årskurs 1 att fylla på med elever i, och så vidare. Men jag kommer att göra allt jag kan för att vi ska få många fler sökande till förskoleklassen inför läsåret 2022/23.

En skola att vara stolt över

- Jag är rätt kreativ och full av energi, men med ordning och reda på grejorna. Varje dag jag är på skolan så brukar jag gå ut på morgonen och ta ett varv för att se hur det ser ut och vara tillgänglig för den som vill ta en kort avstämning eller berätta någonting.

- Min dörr står alltid öppen och jag finns alltid tillgänglig på mejl och telefon. Jag ser verkligen fram emot hösten och mot att få möta och lära känna alla elever och medarbetare och få dem att känna sig riktigt stolta över sin fina skola, säger Mikael Valdorson.