Fjärr- och distansundervisning på Danderyds gymnasium under de kommande två veckorna

På grund av ett stort antal frånvarande elever – 400 av 1250 under torsdagen – och även en hög frånvaro bland personalen har skolledningen vid Danderyds gymnasium, tillsammans med bildningsförvaltningen och efter samråd med Smittskydd Stockholm, beslutat att övergå till fjärr- och distansundervisning under de kommande två veckorna.

Redan imorgon fredag kommer skolan att hålla stängt för en studiedag, då eleverna får studera på egen hand, samtidigt som skolpersonalen ställer om till de kommande veckornas upplägg.

- Den stora frånvaron bland både elever och personal gör det svårt att bedriva undervisning på plats. Dessutom pekar kurvorna åt fel håll när det gäller smittspridningen i samhället i stort, vilket gör att situationen sannolikt kommer att bli ännu svårare under den närmaste tiden, säger Fredrik Nordlander, rektor vid Danderyds gymnasium.

-  Vi vet att undervisning på plats i skolan normalt är det bästa för alla, men i den akuta situation som vi nu befinner oss i, är det tyvärr inte möjligt.

De elever som går på Danderyds gymnasiums gymnasiesärskola kommer fortfarande att erbjudas undervisning på plats.

Så här skriver Folkhälsomyndigheten

"Huvudprincipen om närundervisning i skolan gäller fortfarande, men i ett läge där en stor andel av elever och/eller personal inte har möjlighet till undervisning på plats i skolans lokaler kan fjärr- eller distansundervisning i en del fall vara nödvändig för att möjliggöra att undervisning alls sker."

Mer information från Folkhälsomyndigheten om fjärr- och distansundervisning