Socialnämndens kvalitetspris

Sedan 2014 delar socialnämnden ut sitt kvalitetspris för att lyfta fram och uppmärksamma goda exempel inom äldreomsorgen. Priset delas ut till verksamheter, inte till enskilda medarbetare eller chefer och alla, det vill säga enskilda Danderydsbor, medarbetare och chefer kan nominera.

Till årets kvalitetspris har Anhörigföreningen i Danderyd, Hemtjänst Anne Stalin, Idala seniorträff, Klingsta vård- och omsorgsboende, Stocksundsgården och Tallgårdens vård- och omsorgsboende nominerats, pristagarna utses den 25 oktober.

- Varje dag uträttas fantastiskt arbete för våra äldre, oftast i tysthet. Kvalitetspriset ger möjlighet att synliggöra allt positivt som händer och sker i kommunen, säger Eva Borelius Zätterström (KD), jurymedlem och 1:e vice ordförande socialnämnden.

- Det här är sjätte gången jag får förmånen att arbeta i juryn för kvalitetspriset och det är imponerande att se utvecklingen, varje år nya idéer och förbättringar, fortsätter Carina Erlandsson (M) ordförande i juryn kvalitetspriset och socialnämnden.

Fågelskultur

Danderyds kommun har målsättningen att ha en trygg och värdig äldreomsorg. För att nå dit och förverkliga målet bidrar alla som på något sätt är delaktiga i äldreomsorgen. Allt arbete som görs idag påverkar framtiden och därför är det viktigt att goda exempel tas tillvara och sprids.

Nomineringarna bedöms av en jury bestående av representanter från kommunala pensionärsrådet, socialkontoret och socialnämnden. I år består juryn av Gull Axén, SPF Seniorerna Idun, Marianne Ramström, PRO, Catherine Emödi Berglund och Maria Alm, socialkontoret, Eva Borelius Zätterström och Carina Erlandsson, socialnämnden. Nomineringen var färdig 17 september.

Den 25 oktober på Djursholms slott delas ett 1:a pris, bestående av konstverket Omsorg av Heikki Haapanen samt 60 000 kr, och ett 2:a pris om 40 000 kr ut, dessutom får pristagarna tillfälle att där och då berätta om sitt arbete för att på så sätt sprida det goda exemplet.

För mer information, kontakta:

Carina Erlandsson (M) ordförande i juryn kvalitetspriset och socialnämnden

Tel. 0708 305 925     

carina.erlandsson@danderyd.se

Eva Borelius Zätterström (KD) jurymedlem och 1:e vice ordförande socialnämnden

Tel. 070 994 55 33