Anhörigprogram

Är du anhörig till en person som har alkohol-, drog- eller spelproblem (spel om pengar) och vill delta i ett anhörigprogram? För att delta i programmet behöver du eller din närstående vara bosatt i Danderyds kommun.

Missbruk och beroende påverkar hela familjen, både vuxna och barn. Du som är vuxen anhörig eller på annat sätt närstående till en person med alkohol-, drog- eller spelproblem kan delta i vårt anhörigprogram.

Gruppträffarnas innehåll och syfte är att träffa och diskutera med andra i liknande livssituation och att få mer kunskap kring svårigheten att vara anhörig till en person med alkohol-, drog- eller spelproblem. Programmet omfattar 7 träffar och deltagande är kostnadsfritt.

Vanligtvis träffas man i grupp men nu under pandemin erbjuds istället enskilda samtal via videolänk.

Kontakt och anmälan

Vill du veta mer eller anmäla dig, kontakta missbruksgruppen

Telefon: 08-568 910 00 (vxl)

Anhörigstöd - stöd till dig som stödjer

Anhörigstödet är en förebyggande verksamhet som vänder sig till dig som hjälper och stödjer någon i din närhet som på grund av långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte klarar sig på egen hand. Du som stödjer kan vara make, maka, förälder, barn, vän, kollega eller granne till den som behöver stödet. 

Anhörigstödet

Mer information

Al-Anon

Anhöriga mot droger

Ersta vändpunkten

Föräldraföreningen mot narkotika

Maskrosbarn

Trygga Barnen

Vuxna barn till alkoholister

Nätverk för anhöriga till personer med beroendeproblematik

Broschyr anhörigprogram

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax: 08-568 911 04

Kontakta kommunen

Mottagning av nya ärenden
Kontakta gruppchef på tel: 08-568 911 68

Uppdaterad: 2021-10-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.