Om coronaviruset - vård/omsorg, familj och stöd

Här finner du information kopplat till det nya coronaviruset för dig som tar del av kommunens service och verksamhet inom vård, omsorg och socialt stöd. Vi uppdaterar sidan löpande.

Publicerade nyheter om coronaviruset kopplat till vård/omsorg, familj och socialt stöd

30 oktober: Stark avrådan från besök vid vård- och omsorgboenden samt stängning av verksamheter

30 oktober: Så påverkas kommunens verksamheter av de skärpta allmänna råden i Stockholm

1 oktober: Uppdaterade rutiner för besök vid vård- och omsorgsboenden

17 september: Besöksförbud hävs 1 oktober

31 juli: Så skyddas äldre inom särskilda boenden och hemtjänst mot covid-19

27 maj: Besöksstopp fortsätter gälla samt sammankomster riktade till äldre senareläggs

18 maj: Stödtelefon för familjer och ungdomar

15 maj: Socialnämnden tar intiativ för fler åtgärder som kan motverka ensamhet hos äldre 

12 maj: Livsviktiga möten via plexiglas

8 maj: Premiär för utomhuskonstert för äldre

20 april: Danderyds äldreboenden har skyddsmaterial mot nya coronaviruset

25 mars: Lever du med våld i nära relation?

24 mars: Stöd och hjälp till familjer

23 mars: SeniorDirekt utökar sina telefontider

23 mars: Så arbetar Danderyds kommun för att skydda äldre mot smittspridning/Corona

17 mars: Besök avråds till vård- och omsorgsboenden

Stöd till familjer

Barn och föräldrar - krisinformation.se

Så pratar du med barn om Coronaviruset - Rädda barnen

Råd till dig som är äldre

Folhälsomyndighetens råd till dig över 70 år

Film till dig över 70 år - Folkhälsomyndigheten

För våldsutsatta och våldsutövare

Kvinnofridslinjen

Välj att sluta slå

Volontärverksamhet

Engagera dig som volontär för äldre i Danderyd

Aktiviteter för äldre

Evenemang som riktar sig till äldre och arrangeras av kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden ställs nu in. Dessa äger i huvudsak rum på kommunens bibliotek, Träffpunkt Enebyberg, Idala seniorträff, Röda Korset Djursholm, Kevinge Seniorboendes föreningsverksamhet (Mörbygårdens Vänner, PRO, SPF Idun, SeniorNet, Angörigföreningen och gymnastik anordnad av kommunen). De kulturfrukostar, författarföredrag, föreläsningar och liknande, som varit inplanerade på något av Danderyds fyra folkbibliotek de kommande veckorna, kommer att senareläggas. Datum meddelas senare. Detta gäller från och med 13 mars.
Verksamheterna kommer att öppna igen så snart möjligheten erbjuds, med hänsyn taget till hur spridningen av coronaviruset utvecklas.

Vård-och omsorgsboenden

Regeringen beslutade 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Besöksförbudet gäller från 1 april. 

Välkomstcenter för nyanlända

På grund av coronaviruset har kommunen beslutat att stänga välkomstcentret till och med den 31 augusti.

Se mer information 

In other languages

Volontärverksamheten för äldre

Volontärer går inte till äldreboenden eller till andra uppdrag i dagsläget.Detta för att minska risken för smittspridning till äldregruppen.

Vid behov sker kontakten till enskild äldre via andra kanaler såsom telefon, skype o.dyl. Volontärverksamheten tar inte emot nya uppdrag i dagsläget.

För kommunövergripande information om coronaviruset, se mer information

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.