Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Föräldravandring

Ungdomskoordninatorerna ansvarar för kommunens föräldravandringar som sker i samarbete med högstadieskolornas föräldraföreningar.

Hur fungerar det? 

Innan föräldravandringen: 

  • Föräldrarna får träffa ungdomskoordinatorerna
  • Föräldrarna får information om den nuvarande lokala ungdomskulturen
  • Geografisk uppdatering om vilka platser som är särskilt intressant att beakta utifrån ungas rörelsemönster i kommunen. 
  • Möjlighet att få svar på eventuella frågor och funderingar
  • Gula jackor som utgör en relationsskapande trygghet i mötet med ungdomar. 

Under föräldravandringen: 

  • Ungdomskoordinatorerna finns tillgängliga för konkreta råd och stöd, och är även beredda på att ta över om situationen så kräver.  
  • Kontakt etableras mellan föräldrarna och fältarbetarna, som är värdefull för båda parter för det pågående och framtida preventionsarbetet. 
  • Föräldrar får ökad insikt i hur ungdomssituationen fungerar och ser ut. 

Efter föräldravandringen: 

  • Eventuella händelser som skett under kvällen följs upp av fältarbetarna, i form av exempelvis kontakt med vårdnadshavare, orosanmälningar eller personliga samtal med aktuella ungdomar. 
  • Händelser noteras och sammanställs över tid för att kunna se mönster och tendenser att arbeta med framöver. 

På Valborgsmässoafton finns de fältande ungdomskoordinatorerna ute i kommunen för att se att ungdomarna har det bra. Den 2 maj drar föräldravandringen igång och likaså vårt fältarbete under kommande helger fram till skolavslutningsveckan.

Kontaktuppgifter till de fältande ungdomskoordinatorerna hittar ni här